Coins stack with balance scale. Money management, financial plan, time value of money, business idea and Creative ideas for saving money concept.
2.4.2024 17:12
Nyhet

Företagarna: Skatteförvaltningen och pensionsbolag bör bevilja betalningsarrangemang till små och medelstora företag som drabbas av strejkerna

Politiska strejker påverkar kassaflödet i många små och medelstora företag. Företagarna i Finland föreslår att Skatteförvaltningen och arbetspensionsbolagen ska vidta åtgärder för att stödja företag som behöver tillfällig flexibilitet med skatter och arbetspensionsavgifter.

Enligt Företagarna ska betalningsarrangemang beviljas för att övervinna tillfälliga betalningssvårigheter. Borgenärer ska avstå från att ansöka om konkurs under strejkperioden. 

– Skatteförvaltningen och arbetspensionsbolagen ska ta hänsyn till strejksituationen och de betalningssvårigheter som strejkerna orsakar företagen. Företag som har tillfälliga betalningssvårigheter på grund av strejkerna bör beviljas betalningsarrangemang, säger Jukka-Pekka Hellman, skattesakkunnig på Företagarna i Finland.

Företagarna anser att Skatteförvaltningen och pensionsbolagen vid behov ska hänvisa företag som drabbats av strejkerna till Företagarens ekonomihjälp.

– Med beaktande av den nuvarande räntan på skatten kan företag behöva råd till exempel om hur lång tid betalningsarrangemanget ska vara i kraft, säger Hellman.  

Företagarna vill att Skatteförvaltningen och arbetspensionsbolagen utövar särskild prövningsrätt i samband med konkursansökningar.

– Det är önskvärt att Skatteförvaltningen och pensionsbolagen principiellt avstår från att ansöka om konkurs under strejker och omedelbart efter att strejkerna upphört. Det kommer inte finnas några vinnare om de stora fordringsägarna aktivt försöker försätta företag som drabbats av strejker i konkurs. 

– Företagen önskar att Skatteförvaltningen tar i bruk förfarandet som gällde under coronapandemin, då enbart en begäran om betalningsarrangemang hindrade att skatteskulden överfördes till indrivning och offentliggjordes på protestlistan eller i registret över skattskyldiga. Dessutom bör det vara möjligt att lägga till nya skatteskulder som uppstår under strejkerna till ett befintligt betalningsarrangemang, fortsätter Hellman.

Strejker gynnar ingen

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, anser det mycket beklagligt och olyckligt att de politiska strejkerna fortsätter. 

– Strejkerna skadar Finland, de finländska företagen och deras anställda. De gagnar ingen. Därför bör FFC omedelbart stoppa dem, säger Pentikäinen.

– I ett parlamentariskt system kan en regering som åtnjuter riksdagsmajoritetens förtroende inte böja sig för utomparlamentariska påtryckningar. Därför är det viktigt att riksdagen påskyndar reformen av arbetsfredslagstiftningen.

Enligt Pentikäinen pressas också många små och medelstora företag av strejker. 

– Tar pengarna slut måste företagen säga upp folk. För att undvika alltför stora bestående skador hoppas jag att skattebetalarna och pensionsbolagen är flexibla och söker betalningsarrangemang med företagen för att undvika konkurs.

Pentikäinen tog upp frågan om betalningsflexibilitet under en intervju i MTV:s program “Huomenta Suomi” torsdagen den 28 mars.