16.11.2021 08:43
Nyhet

Företagarna stöder inte förslaget om att öka öppenheten kring löneuppgifterna

En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet som berett en lagstiftning om större lönetransparens föreslår att rättigheterna till information om löner ska stärkas. Det gäller framför allt för anställda som misstänker diskriminering, men också för personalrepresentanter.

Arbetsgruppen som överlämnade sin rapport till ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) måndagen 15.11. var inte enhällig i sitt arbete. Arbetsgivarorganisationerna motsätter sig en ökad lönetransparens i den form den nu är skriven.

Arbetsgivarföretagarna ser stora problem med lönetransparens

Företagarna i Finland stöder inte förslaget om att öka öppenheten kring löneuppgifterna. Endast åtta procent av företagarna vill nämligen att arbetstagaren ska ha rätt att när som helst få veta någon annans löneuppgifter utan dennes samtycke, visar en undersökning som genomfördes av marknadsundersökningsbolaget Kantar i somras.

– Om lönetransparensen ökar, kan många arbetsgivare bli tvungna att höja lönerna i större utsträckning. Det finns nödvändigtvis inte tillräckligt pengar för detta, konstaterar Mikael Pentikäinen, verkställande direktör vid Företagarna i Finland.

Företagare med anställda stöder öppenhet i löneuppgifterna i lägre utsträckning än ensamföretagare.

– Det finns skillnader i företagarnas åsikter. Arbetsgivarföretagarna ser stora problem med lönetransparens. De inser att propositionen kan förgifta atmosfären på arbetsplatserna, sägerPentikäinen.

Ungefär hälften av företagarna bedömer att lönetransparens inte påverkar företagens löneutveckling. 13 procent tror däremot att lönerna kommer att stiga, och åtta procent tror att de kommer att minska.

Även många arbetstagare motsätter sig

Mindre än hälften av arbetstagarna stöder att alla löner ska vara öppna och kända för alla eller att personalrepresentanten ska ha rätt att få kännedom om andras löneuppgifter utan samtycke från arbetstagaren, enligt marknadsundersökningsbolaget Kantars undersökning.

– Det lönar sig att notera att arbetstagarnas kritiska inställning är hårdast inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn förverkligas lönetransparens i stor utsträckning redan nu, eftersom lönerna bestäms enligt tabellerna, säger Pentikäinen.