Flowing sand shaped of Euro sign inside the hourglass, symbolizing inflation nand monetary erosion. (3d render)

Företagens betalningstidsplåga fortsätter – Hälften måste vänta på sina pengar över en månad: ”Det är landets sätt”

Över hälften av de som svarade på Företagargallupen säger att lagen inte iakttagits då betalningstiderna förlängts. Problemet är värst inom bygg- och industribranschen.

Långa betalningstider upplevs fortfarande som ett betydande problem. Det framgår ur den nya Företagargallupen.

– Det är fel att små företag fungerar som banker för större företag. Betalningstidslagen iakttas inte och därför måste myndigheterna börja övervaka att den iakttas. Det behövs snabbt en proposition av regeringen till riksdagen för detta, säger Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen.

Enligt Företagargallupen säger 22 procent av företagen att deras betalningstider har förlängts under de senaste två åren. Problemet gäller cirka 66 000 SMF-företag. I gallupen framkommer att stora företag förlängt sina betalningstider mest. Endast hälften av företagen som väntat över en månad på sina betalningar har avtalat om detta.

EU tog ställning till betalningstiderna

Enligt lagen får betalningstiden för fakturor mellan företag endast överskrida 30 dagar om man avtalat om detta. Inom industribranschen måste hälften av företagen vänta på sina fordringar över 30 dagar, inom handelsbranschen närmare 40 procent.

Lite mer än hälften, 51 procent, av företagen säger att lagen inte har iakttagits då betalningstiderna har förlängts ensidigt. I dessa fall har man inte avtalat om betalningstiden i enlighet med lagen om betalningsvillkor.

– I hälften av dessa fall, där företaget som levererat en tjänst eller en produkt har varit tvunget att vänta över en månad på betalningen, har man inte avtalat om längre betalningstid även om lagen så kräver. Det är ett stort problem som vi måste ingripa i, säger Företagarna i Finlands Janne Makkula.

Enligt Makkula handlar det om sedvana i landet. Stora företag skickar ensidigt meddelande om att småföretagaren får sina pengar senare.

– EU-kommissionen har konstaterat att var fjärde konkurs beror på att företagen inte får sina betalningar i tid.
Kring hälften av de som svarade på Företagargallupen anser att myndigheterna ska övervaka att lagen iakttas.

– Småföretagare vill få sina pengar av sina samarbetsparter inom en månad för att de i sin tur ska kunna betala egna löner och räkningar i tid, säger Makkula.

Starkt stöd för regeringens löfte

Företagarna i Finland stöder statsminister Sanna Marins (SDP) regeringsprogram som lovar att utreda en reform av lagstiftningen om betalningstiderna. Målet med reformen är att stärka små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar.

Som lösning föreslår regeringen en övervakande myndighet till vilken företagare kan anmäla lagstridiga krav från avtalsparter. Myndigheten skulle ha behörighet att undersöka, anvisa och utfärda sanktioner för lagstridiga förfaranden.

– En utmärkt proposition har utarbetats vid justitieministeriet. Den ska omedelbart överföras till riksdagen medan den fortfarande hinner behandlas. Långa betalningstider som dikterats ensidigt ligger inte i någons intresse, man måste ingripa i dessa, säger Tiina Toivonen från Företagarna.

Forskningsinstitutet Kantar genomförde Företagargallupen på uppdrag av Företagarna i Finland. På undersökningen svarade 1 091 representanter för små- och medelstora företag.