26.2.2024 21:43
Nyhet

Företagens ekonomiska situation har förvärrats och vinterns strejkåtgärder har medfört stora kostnader

Företagens ekonomiska situation har försämrats under början av året. Det visar en färsk undersökning som Företagarna i Finland beställt.

I februari bedömde 52 % av de små och medelstora företagen att deras ekonomiska situation var mycket eller ganska bra. 17 % av respondenterna ansåg att situationen var ganska eller mycket dålig. Det innebär att situationen är ganska eller mycket dålig i cirka 75 000 företag.

Det har skett en försämring, eftersom 55 % av de tillfrågade i december fortfarande ansåg att deras situation var mycket eller ganska bra. I december uppgav 15 % att situationen var ganska eller mycket dålig. Svårast är den ekonomiska situationen inom handeln, där 22 % av företagen anser att situationen är ganska eller mycket dålig.

– Situationen för företagen har blivit svårare under början av året. Fackförbundens strejker gör det hela ännu värre, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Petteri Orpos regering förbereder sig för stora besparingar inom den offentliga ekonomin för att lindra det dystra läget. Anledningen är uppenbar. Finland lever fortfarande över sina tillgångar, och statsskulden har ökat på grund av förra årets höjda räntor.

– Tyvärr finns det inte tillräcklig förståelse i Finland för den svåra ekonomiska situationen. Många tror att vi kan fortsätta att leva i skuld och undvika reformer i all oändlighet. Vi måste ha mod att genomföra strukturella reformer för att få Finlands ekonomi att växa, säger Pentikäinen.

Dystrare framtidsutsikter

Utsikterna har också försämrats: 22% förväntar sig att företagets finansiella situation kommer att försämras avsevärt eller något under det kommande året. Utsikterna är sämst inom byggbranschen, där 32 % förväntar sig att situationen kommer att försämras.

–  Finland behöver tillväxt, och tillväxt skapas av företagen. Deras vilja och potential för tillväxt är dock svag och det återspeglas i nedgång i investeringarna. Andelen tillväxtorienterade företag sjunker stadigt, vilket är oroväckande. Jag kan förstå företagare som i det rådande arbetsmarknadspolitiska klimatet undrar om det är bättre att packa ihop och lägga ner verksamheten eller söka sig någon annanstans, säger Pentikäinen.

Forskningsinstitutet Verian genomförde Företagargallupen under tiden 7-13.2.2024 på uppdrag av Företagarna i Finland. I undersökningen deltog 1 339 representanter för små- och medelstora företag. Felmarginalen är 2,7 procent i båda riktningarna.

Bild: Johanna Erjonsalo