7.12.2023 16:22
Nyhet

Hangö Företagares beslut att lämna Nylands Företagare och Företagarna i Finland är beklagligt och sorgligt

Hangö Företagare fattade under sitt höstmöte ett enhälligt beslut att lämna regionorganisationen Nylands Företagare. Det leder också till ett utträde ur takorganisationen Företagarna i Finland. Kritiken från Hangö Företagare riktas främst mot regionorganisationen.

Hangö Företagares ordförande Jan-Niclas Jansson säger att storleken på återbetalningen, som är procentuellt samma för alla lokalföreningar i Nyland, redan länge väckt missnöje i leden.

– Problemet är att vi har en mycket aktiv förening med mycket hög organisationsgrad. Återbetalningen till vår förening räcker inte till att utveckla verksamheten. Nylands Företagare borde belöna de som är aktiva i regionen, säger Jansson

En annan orsak är, enligt Jansson, att Nylands företagare sällan arrangerar evenemang i Hangö.

Hangö Företagare diskuterade först frågan med Nylands Företagare, men upplevde att de inte fick gehör. Efter det vände de sig till takorganisationen.

Företagarna i Hangö ville lämna endast regionorganisationen och stanna kvar som medlemmar i Företagarna i Finland. Det tillåter inte organisationens regler.

Hangöbornas synpunkt respekteras av Nylands Företagare

Mikko Ahtiainen, ordförande i Nylands Företagare, kommenterar frågan kortfattat.

– Detta är Hangöbornas synpunkt, och vi respekterar den, säger han.

Ahtiainen håller inte med om kritiken att Nylands Företagares evenemang varit koncentrerade enbart nära huvudstadsregionen.

– Vi har haft evenemang jämnt fördelat över hela Nyland, även i Hangö, säger Ahtiainen.

Företagarna i Finland beklagar situationen

Petri Salminen (i bild), ordförande för Företagarna i Finland, skriver i sin blogg att Hangö Företagares avhopp är mycket beklagligt.

– Ibland växer meningsskiljaktigheterna bara för stora, trots att det säkert har strävats efter kompromisser och lösningar på alla nivåer, säger Salminen.

Hangö Företagares beslut är speciellt beklagligt för de företagare i Hangö som fortfarande önskar vara medlemmar i Företagarna i Finland och stödja intressebevakningen och påverkningsarbetet som görs lokalt, regionalt och nationellt.

I området bor många företagare som genom medlemskapet fått en mycket uppskattad juridisk rådgivning och andra tjänster och förmåner som erbjuds av Företagarna i Finland.

– Vi strävar naturligtvis efter att hitta en lösning så att dessa tjänster även fortsättningsvis kan erbjudas till företagarna i Hangö-området, försäkrar Salminen.

Takorganisationen bör kunna beakta alla slags medlemmar

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, betonar att i Hangöbornas fall var kritiken riktad mot regionorganisationen och inte mot den övergripande organisationen. Man ville undvika att lämna takorganisationen, men det är inte möjligt inom ramen för de regler som finns just nu.

Pentikäinen påminner om att förväntningarna och behoven hos de cirka 100 000 medlemsföretagen inom Företagarna i Finland varierar mycket när det gäller medlemskapet.

– För vissa är den lokala verksamheten verkligen viktig. I Hangö har den lokala verksamheten och den sociala dimensionen alltid varit av stor betydelse för företagarna, säger Pentikäinen.

I andra ändan av skalan finns de medlemmar som inte nödvändigtvis deltar i lokal eller regional verksamhet. De använder istället organisationens digitala tjänster eller till exempel Företagarna i Finlands juridiska tjänster.

– Det kan finnas medlemsföretag som aldrig använder våra tjänster, men för dem är det viktigt att höra till organisationen och på så vis stärka företagarnas röst, konstaterar Pentikäinen.

Utan Företagarna i Finland skulle småföretagare bli överkörda

Mikael Pentikäinen tror inte att utträdesbeslutet resulterar i att andra lokalföreningar följer Hangö Företagares exempel. Han får medhåll av bland andra Ingå Företagare, som inte kommer att gå Hangös väg. Ordförande Ulla Gunnarsson försäkrar i tidningen Västra Nyland att Ingå Företagare fortsätter som förr.

– Vi kommer absolut inte att lämna Nylands Företagare eller Företagarna i Finland. Vi ser det som självklart att betala någon form av ersättning till båda två. Företagarna i Finland är en livsviktig organisation för alla företagare. Utan dem skulle småföretagare bli överkörda, menar Gunnarsson. 

– De driver våra intressen på en hög nivå. Förra veckan överräckte organisationen till finansminister Riikka Purra en lista med 130 teser över sådant som regeringen borde beakta när det gäller företagare. Utan Företagarna i Finland skulle regeringen inte lyssna på oss alls på samma sätt, slår Gunnarson fast.

Den lista Gunnarsson syftar på är företagarorganisationens bidrag till regeringens mål att slopa normer som utgör hinder för företag och medborgare. Regeringen har förbundit sig att slopa minst 300 sådana normer under regeringsperioden. På företagarnas lista finns normer som gäller bland annat tillstånd, kompetenskrav, arbetsmarknaden och företagande.

Också den regionala företagarorganisationen Nylands Företagare ger enligt Gunnarsson mervärde.

– Vi ska till exempel ha en utbildning om artificiell intelligens som helt bekostas av Nylands företagare. Jag ser medlemsavgifterna till region- och takorganisationen som självklara, säger Gunnarsson i tidningens artikel.