Sakkunnig inom näringspolitik Henrik Wickström.
15.11.2021 20:30
Nyhet

Henrik Wickström ny sakkunnig inom näringslivspolitik på Företagarna i Finland

Företagarna i Finland har valt politices magister Henrik Wickström, 27, till sakkunnig inom näringslivspolitik. Till hans uppgifter hör främjandet av ett dynamiskt företagsliv i hela landet. Ett av Wickströms specialområden är regionalt och kommunalt påverkningsarbete gällande offentliga upphandlingar så att inhemska små- och medelstora företag i större utsträckning kan få ta del av dessa.

Wickström har tidigare jobbat bland annat för Finnair i olika uppgifter och som stiftelseombudsman. Han är vice ordförande för Svenska folkpartiet och fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå och även i ett flertal andra förtroendeuppdrag.

– Finland är ett välfärdssamhälle och skulle inte vara det utan våra företag. Precis därför känns det så meningsfullt att få arbeta tillsammans med företagssektorn för ett mer företagarvänligt Finland.

Wickström inleder sin tjänst den 24.11.2021.

Mera information: Henrik Wickström, Sakkunnig inom näringslivspolitik inom Företagarna i Finland , p. 044 555 3885