13.8.2019 16:20
Nyhet

“Höga förväntningar på sysselsättningsgrupperna” – FiF utsåg representanter till grupperna

Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen har höga förväntningar på arbetsgrupperna som utsetts av regeringen och som ska främja sysselsättningen.

– En höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent kräver djärva reformer, säger Pentikäinen. Den gemensamma målsättningen är klar, men utmanande.

Det finns sammanlagt åtta arbetsgrupper (se lista i slutet av artikeln) och agendan är omfattande. I grupperna bearbetas både arbetskraftstjänsternas struktur och arbetslagstiftningen.

Förutom FiF:s och arbetsgivarorganisationernas medlemmar finns även representanter och tjänstemän från fackföreningsrörelsen i gruppen.

– I varje grupp presenterar vi sådana praktiska förslag som uppmuntrar företagare att erbjuda fler arbetsplatser. Vi söker även efter åtgärder som uppmuntrar människor att bidra med en större arbetsinsats, berättar Pentikäinen.

Han nämner bland annat en reform av utkomstskyddet för arbetslösa som kunde ske genom differentiering och förkortning av dess längd.

Lokala avtal viktiga

För att förbättra sysselsättningen är det även viktigt att avlägsna förbudet gällande lokala avtal för företag som inte hör till arbetsgivarförbunden, men som följer kollektivavtal med allmänt bindande verkan. Det finns cirka 50 000 sådana företag, dvs. hälften av alla arbetsgivarföretag. Det är cirka 50 som har förbud på lokala avtal för närvarande.

– Vi behöver överlag ökad flexibilitet i arbetslagstiftningen, säger Mikael Pentikäinen. Personer som studerat och utexaminerats i Finland måste automatiskt få arbetstillstånd. Antalet läroavtalsutbildningar måste ökas. Där hjälper det att dela upp praktikplatserna så att utbildningen skulle vara mer lockande för företagaren. Det är några metoder för att främja sysselsättningen.

Socialskyddsreformen pågår utanför de här sysselsättningsgrupperna. Systemet måste vara sådant att det uppmuntrar till arbete. För närvarande befinner sig närmare en halv miljon personer i arbetsför ålder utanför arbetskraften.

– Med de rätta åtgärderna kan vi få 100 000 fler människor in på arbetsmarknaden, tror Mikael Pentikäinen.

Företagarna i Finland har representanter i alla sysselsättningsgrupperna. Dessa har även stöd av andra experter, som hjälper till i arbetet.

– Vi önskar också att vi får förslag av företagarna till gruppernas arbete. Jag uppmanar att de ger dem till gruppmedlemmarna. Det är fint om vi får tips från fältet, säger Mikael Pentikäinen.

Arbetsgrupperna och FiF:s representanter:

Arbetskraftspolitikens servicestruktur – Vice verkställande direktör Anssi Kujala

Lönesubvention och förmåner – Expert Albert Mäkelä

Främjande av arbetsförmågan och sysselsättning av partiellt arbetslös – Chefen för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén

Kompetens och matchning på arbetsmarknaden – Chefsekonom Mika Kuismanen

Arbetsrelaterad invandring och integration – Expert Albert Mäkelä

Arbetslagstiftning – Arbetsmarknadschef Janne Makkula

Regleringsarbetsgruppen – Expert Atte Rytkönen

Lokala avtal – Arbetsmarknadschef Janne Makkula

Jari Lammassaari
jari.lammassaari@yrittajat.fi