Autumn sunset at Lake Syvajarvi, in Hyrynsalmi, Finland. A young man in a plaid red and black shirt enjoys walking on a bridge at sunset. Kainuu region. Autumn in Scandinavia.

I Finland vill man driva företag och man förblir också företagare – Statistiken visar en klar skillnad från Sverige och Norge

I Finland är företagande fortfarande populärare än i de övriga nordiska länderna. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var företagarnas andel 13,5 procent av alla sysselsatta i Finland förra året. I Finland är andelen företagare av de sysselsatta större än i de andra nordiska länderna och Estland.

Överaktuarien för Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, Tatu Leskinen, berör temat i sin senaste artikel (på finska). Enligt Leskinen har andelen företagare i Finland hållits mellan 12 och 14 procent de senaste tio åren och närmat sig EU-ländernas genomsnitt, som varit på nedgång. Företagarnas familjemedlemmar räknas inte som företagare i det här sammanhanget.

Företagsverksamheten har varit lägst i Norge och Danmark. I dessa länder ligger nettoinkomsten per person dock i topp bland de nordiska länderna.

En finländsk egenföretagares inkomster har enligt Företagarna i Finlands egenföretagarenkät fortsatt öka. Av de som är egenföretagare på heltid angav 36 procent att de hade en bruttoinkomst på under 2 000 euro. I enkäten år 2019 var motsvarande andel 41 procent och tre år tidigare 45 procent av de som svarade.

– Utvecklingen av egenföretagarnas inkomstnivå visar på en höjning av utbildningsnivån och en ökning av andelen egenföretagare som varit verksamma länge, säger Företagarna i Finlands branschchef Mika Hämeenniemi om resultatet.

Om egenföretagare som är verksamma på deltid räknas med i resultatet stiger andelen egenföretagare som förtjänar under 2 000 euro till 44 procent.

Flexibla arbetstider lockar företagare

År 2017 frågade Eurostat företagarna i EU-länderna orsakerna till att de blev företagare. Av enkäten framgick lämplig livssituation, fortsättning på familjeföretag, praxisen i branschen och flexibla arbetstider. Enligt Företagare i Finland-rapporten som Statistikcentralen publicerade samma år blir man företagare av i stort sett samma anledningar i Finland.

I sin artikel lyfter Leskinen fram att finländska företagare även vill förbli företagare. I enkäten år 2017 skulle endast kring 10 procent av de som blivit företagare hellre ha jobbat som löntagare inom samma yrke. I EU-länderna var motsvarande andel kring 16 procent.

I Finland är den vanligaste arbetsformen fortfarande lönearbete på heltid. I fjol arbetade 62 procent av alla sysselsatta mellan 15–74 som löntagare i en heltidsanställning som gäller tills vidare.