Nätverken
16.10.2021 10:29
Nyhet

Kom med i Företagarna i Finlands utskott och nätverk – ansökan öppen nu!

Ansökan till Företagarna i Finlands utskott, nätverkens styrgrupper och arbetsmarknadsdelegation för åren 2022-2023 har öppnat. Ansökningstiden utgår den 31 oktober.

Företagarna i Finland har bland annat ett näringslivspolitiskt utskott, ett energi- och klimatutskott, ett finansierings- och skatteutskott samt ett tillväxt- och internationaliseringsutskott. Nätverken betjäner svenskspråkiga företagare, egenföretagare, företagare med invandrarbakgrund, unga företagare och företagare inom den kreativa branschen.

Ansökan är öppen, alla medlemsföretagare som är intresserade av att påverka och utveckla verksamheten kan ansöka.

Av de ansökande förväntas vilja och intresse att orientera sig i utskottets eller nätverkets teman, vilja att förbättra de finländska företagens verksamhetsförutsättningar, förmåga att förstå helheter samt färdigheter att samarbeta, motivera åsikter och söka lösningar.

De centrala kriterierna för valet är den sökandes kompetens och motivation.

I mån av möjlighet ska jämställdhet mellan regioner och kön beaktas i representationen.

Centralförbundet behandlar representationen i utskottens och nätverkens sammansättning. Styrelsen beslutar om utskottens och nätverkens sammansättning och ordföranden på sitt möte den 14.12.2021.

De flesta utskotten och nätverken har finska som mötesspråk. Nätverket för svenskspråkiga företagare håller sina möten på svenska.

Ansök till Företagarna i Finlands utskott, nätverkens ledningsgrupper och arbetsmarknadsdelegation här (OBS! svenskspråkiga instruktionerna finns under finska texten)