24.5.2023 18:39
Nyhet

Landskapets företagare svarade: Livskraften stark i Österbotten

Österbotten placerade sig på tredje plats i Företagarna i Finlands första Livskraftsbarometer. Speciellt samarbetet mellan de olika aktörerna i landskapet lyftes fram bland företagarna. Livskraftsbarometer samlade 4830 svar. Nyland hade den största livskraften.

Under perioden 1 mars till 17 april frågade Taloustutkimus företagarna hur väl landskapen lyckats främja företagsamheten. Barometern är indelad i tre kategorier: livskraft, nätverksarbete och ledning och beslutsfattande. Företagarnas nya barometer kommer att genomföras vartannat år, turvis med Företagarnas Kommunbarometer som mäter kommunernas företagarvänlighet.

– Österbotten placerade sig bra i alla tre kategorier men framför allt aktörernas gemensamma syn på landskapets livskraftsfaktorer och en tillräcklig debatt om hur livskraften ytterligare kan utvecklas lyfte vårt landskap på en fin tredje plats totalt, säger en glad Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare.

– Utgångspunkten för ett livskraftigt landskap är ett positivt klimat för beslutsfattande som berör företag. Vi vill satsa på samarbetet mellan kommuner, landskap, företag, läroanstalter och övriga aktörer, säger Mats Brandt, landskapsdirektör vid Österbottens förbund.

Undersökningen visade än en gång att tjänster för företag uppfattas som en närservice av företagare. Varje företag behöver i något skede av sin livscykel hjälp, råd, skolning och finansiering. Av företagarna som deltog i undersökningen hade över 60 procent använt någon av de offentliga företagstjänsterna som står till buds.

– Företagens framgång möjliggör en sund offentlig ekonomi, en rimlig beskattning och kvalitativa tjänster, Detta är en viktig faktor då vi diskuterar landskapets livskraft, konstaterar Magnus Sundell, ordförande för Kust-Österbottens företagare.

Livskraftsbarometern visar att endast 21 procent av alla företagare som svarade vet vad landskapsförbunden fattar beslut om. Företagarna i Finland uppfattar detta som ett bekymmer.

– Vi uppmanar landskapen att satsa på en tydligare kommunikation. Endast 31 procent av företagarna uppfattade landskapens beslutsfattande som någorlunda synlig, säger Sundell