1.5.2023 10:28
Nyhet

Mikael Pentikäinens vappenblogg: Vi behöver rättvisare utkomstskydd för arbetslösa

I regeringsförhandlingarna är reformen av utkomstskyddet för arbetslösa en viktig fråga som absolut bör tas upp. Det är uppenbart att systemet behöver förbättras.

Vi behöver ett mera rättvist utkomstskydd för arbetslösa. Det ska vara uppmuntrande och bättre beakta det moderna arbetslivets behov. Minst tre förändringar behövs.

Alla ska ha tillgång till allmänt förtjänstskydd

För det första behöver vi ett allmänt förtjänstskydd. Nu finansierar alla i arbetslivet ett förtjänstskydd genom arbetslöshetsförsäkringspremier, men det är bara medlemmar i arbetslöshetskassor som får ta del av skyddet. Personer utan förtjänstskydd är oftast de i mest utsatta positioner på arbetsmarknaden, till exempel unga och invandrare.

Det här är orättvist. Alla som finansierar förtjänstskyddet borde ha tillgång till det. Ett allmänt förtjänstskydd ger ett inkomstrelaterat omställningsskydd oberoende om du är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte.

Det nuvarande systemet är utformat för att gynna organisering. Enligt undersökningar tror många fortfa-rande att medlemskap i en fackförening är en förutsättning för förtjänstskydd även om det inte varit så på flera år. Man vill inte rätta till missförståndet eftersom man befarar att det kommer att minska organi-seringen.

Den nya regeringen skulle göra en viktig gärning för rättvisan genom att införa det allmänna förtjänst-skyddet.

Kortare förtjänstskydd skulle stöda välfärden

För det andra behövs ett kortare och mer utspritt förtjänstskydd för att systemet ska uppmuntra en snabbare återgång till arbetslivet än nu.

Ur arbetsmarknadssynpunkt har personer med förtjänstskydd den största potentialen. De har ny arbets-livserfarenhet. Därför är det viktigt att snabbt få dem tillbaka ut i arbetslivet. Studier visar att sysselsätt-ningen påskyndas då slutet av förtjänstskyddet närmar sig.

Detta skulle också vara en gärning för rättvisan. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället för-utsätter att så många som möjligt är i arbetslivet. Annars har vi inte resurser att finansiera befintliga tjänster eller säkerställa att alla som behöver hjälp också får det.

Kortare förtjänstskydd gynnar också företagens tillväxt. I dagsläget utgör bristen på arbetskraft ett hinder för många företags tillväxt, den fördröjs. Företagens tillväxt underlättas då människor snabbare återgår från förtjänstskyddet till arbetslivet.

En kombinationsförsäkring skulle stärka skyddet

För det tredje behöver vi en kombinationsförsäkring. Med den kan utkomstskyddet för arbetslösa tjänas in från både företagar- och löntagararbete samtidigt.

Förändringen behövs då allt fler är både företagare och löntagare, ibland vid olika tidpunkter, ibland samtidigt. Det här arbetssättet är en del av det förändrade arbetslivet. Utkomstskyddet för arbetslösa är idag den enda typen av social trygghet där denna samhällsförändring inte beaktas.

De här tre åtgärderna stärker tillväxten, rättvisan och välfärdssamhällets ekonomiska grund. Företagarna i Finland understöder starkt dessa förändringar.

Mikael Pentikäinen

Skribenten är Företagarna i Finlands verkställande direktör.