9.4.2024 09:43
Nyhet

När ekonomin är knapp är det bra att utnyttja alla förmåner

Har man någon nytta av att höra till Företagarna? Den frågan får Nylands Företagare ibland.

– Den viktigaste fördelen är att Företagarna bevakar företagarnas intressen. Tänk på situationen om Företagarna inte fanns, svarar vi.

Men får man några direkta ekonomiska fördelar ,kanske frågaren undrar. Det får man också.

Samarbetsförmåner ger inbesparingar

Medlemskapet i Företagarna ger stora ekonomiska fördelar genom samarbete. Förmånerna omfattar många olika tjänster och produkter som behövs i företagsverksamheten. Dessutom har Företagarna förhandlat fram förmåner som ger inbesparingar i vardagen eller stöder företagaren i utvecklingen av sig själv och sitt företag.

Fennia har med sin gedigna erfarenhet skapat försäkringar för småföretagare som Företagarna
i Finland har förhandlat fram. Specialförmånerna erbjuder trygghet till skäligt pris för både företaga-
ren och affärsverksamheten, något som är särskilt viktigt för småföretagare som inte har en så stor ekonomisk buffert.

Avtal med teknologileverantörer, bland annat Elisas snabba förbindelser och IT-stöd, samt hostingtjänster, ger inbesparingar och möjliggör effektivt arbete. Med bra verktyg frigörs tid och resurser för andra investeringar.

Med K-medlemsförmånen får du 5-10 % rabatt på det breda sortimentet i utvalda affärer i K-gruppen. Nestes bränsleförmåner och andraenergiförmåner ger små men återkommande inbesparingar. Sammanlagt kan förmånerna lätt vara värda hundratals euro.

Rabatter på banktjänster, hotellövernattningar, båtresor och mycket annat är bra att kolla upp. Många av Företagarnas lokalföreningar förhandlar fram egna lokala förmåner. Det kan vara exempelvis rabatter på lokala tjänster och specialerbjudanden på evenemang.

Företagsverksamheten är avgörande

I utvecklingen av företaget kan kostnadsfria kurser och evenemang ge betydande ekonomiska fördelar. De kan ha en avgörande effekt på affärsverksamheten. Färdiga avtals- och blankettmallar är värda både tid och pengar. Som medlem i Företagarna har du också tillgång till Företagarnas i Finlands rådgivningstjänst som ofta kan vara guld värd. Basrådgivningen är kostnadsfri för medlemsföretagare.

De ekonomiska förmåner som Företagarna och Nylands Företagares samarbetspartner erbjuder kan vara av stor betydelse för företagaren. De ger inte bara omedelbara inbesparingar, utan främjar också utvecklandet av företagsverksamheten.

Dra nytta av alla förmåner!

Många företagares ekonomi är spänd just nu Företagarnas konjunkturförväntningar har ofta besannats. I den senaste SME-företagsbarometern var de negativa. Som alltid varierar företagens situationer av flera orsaker, både enligt bransch och inom branscherna.

  • 17 procent av SME-företagen på Nylands Företagares område trodde att konjunkturen skulle bli bättre under de följande 12 månaderna
  • 31 procent av SME-företagen på Nylands Företagares område trodde att den skulle bli sämre
  • Lite över hälften av SME-företagen på Nylands Företagares område trodde att konjunkturen skulle förbli på samma nivå

Text: Nylands Företagare