11.4.2022 09:23
Nyhet

Näringslivsorganisationerna: Finlands plats är i Nato

Finland bör främja medlemskapet i västra försvarsalliansen Nato, enligt näringslivsorganisationerna. Ett Nato-medlemskap skulle enligt organisationerna stärka Finlands säkerhet, frihet och stabilitet, tydliggöra Finlands ställning, minska land- och marknadsrisken för Finland och därmed stärka förutsättningarna för det finländska näringslivet.

Finskt Näringsliv, Centralhandelskammaren, Familjeföretagare och Företagarna i Finland uppmuntrar den finska politiska ledningen och riksdagen att resolut främja Finlands medlemskap i Nato. Näringslivet anser även att Finland måste stärka sin försvarsbudget för att säkra försvarsmaktens prestationsförmåga.

”Finlands säkerhetsmiljö har förändrats drastiskt och det är viktigt att se till att vi inte lämnas ensamma vid en krissituation. Vi litar på att statsledningen överväger tidsramen inom vilken säkerhetspolitiska slutsatser kommer att dras – noggrant men utan dröjsmål, som republikens president sa på torsdagen”, säger Jyri Häkämies, VD för Finskt Näringsliv (EK).

”Finland är en del av väst. Vi är med i Europeiska unionen och vi har ett nära samarbete med Nato. Det vore naturligt att Finland, liksom nästan alla andra EU-länder, är medlem i Nato, fattar gemensamma beslut och, viktigast av allt, skulle omfattas av säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 i Nato”, säger Juho Romakkaniemi, VD för Centralhandelskammaren.

”Natomedlemskapet är också viktigt på grund av landrisken för Finland. Rysslands invasion av Ukraina ökar Finlands landrisk. Om risken ökar för mycket kommer det att minska investeringarna i Finland och vårt lands attraktionskraft för kvalificerad arbetskraft”, varnar Minna Vanhala-Harmanen, VD för Finlands Familjeföretagsförbund.

”Det är upp till finska riksdagen att fatta beslut om en Natoansökan, utifrån ett förslag som noggrant har övervägts av den utrikes- och säkerhetspolitiska ledningen. Riksdagsledamöter har valts för att ta ansvar för detta. Det finns också ett snabbt växande offentligt stöd för detta. En folkomröstning skulle vara riskabelt och bromsa beslutsfattandet”, säger Mikael Pentikäinen, VD för Företagarna i Finland.

Företagarna i Finland