businessman working with financial report charts, business analytics and KPI, finance concept
9.1.2023 11:38
Nyhet

PRS tar inte längre emot bokslutsanmälningar per e-post

Patent- och registerstyrelsen (PRS) slutade i början av detta år ta emot bokslutsanmälningar till handelsregistret per e-post. I stället ska anmälningarna ske elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi.

Aktiebolag och andelslag måste för varje räkenskapsperiod lämna in bokslut till handelsregistret, även om det inte hade funnits någon verksamhet.

Bokslutsanmälan ska lämnas in inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Patent- och registerstyrelsen tar ut en behandlingsavgift på 85 euro för bokslut som lämnas in för sent.

Utöver anmälning i e-tjänsten på ytj.fi kan bokslutsanmälningen skickas till handelsregistret i samband med skattedeklaration eller på pappersblanketter.

Läs mera om anvisningar för att lämna in bokslut till handelsregistret här!