Regeringens proposition överför kostnaderna för coronafrånvaron på företagen – ”Märklig och orimlig lösning”

Regeringen föreslår inte en fortsättning på den temporära bestämmelsen om dagpenning för smittsam sjukdom.

– I den rådande coronasituationen anser vi att lösningen är märklig och orimlig för arbetsplatserna, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

I regeringens proposition till riksdagen föreslås att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om ersättning för coronaundersökningar och coronavaccin ska förlängas till slutet av juni 2023.

Den temporära bestämmelsen om dagpenning för smittsam sjukdom som beviljas på grundval av sjukförsäkringslagen föreslås däremot inte förlängas. Den temporära bestämmelsen om dagpenning för smittsam sjukdom är nu i kraft till slutet av år 2022.

Kostnaderna för coronafrånvaro överförs på företagen om regeringens proposition inte kompletteras så att även dagpenning för smittsam sjukdom fortsättningsvis kan betalas ut på samma sätt som nu.

Företagarna i Finland kräver också att även den temporära bestämmelsen om beviljande av dagpenning för smittsam sjukdom ska förlängas till slutet av juni 2023.

Enligt den temporära bestämmelsen har den försäkrade rätt till dagpenning för smittsam sjukdom då covid-19 tillförlitligt har konstaterats hos den försäkrade och deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av risken för smittspridning. Vårdnadshavare för barn under 16 år har även rätt till dagpenning för smittsam sjukdom om covid-19 tillförlitligt konstaterats hos barnet och om det inte rekommenderas att barnet deltar i förskoleverksamhet eller skolundervisning på grund av smittspridningen och om vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete.

Tillämpningen av den temporära bestämmelsen förutsätter alltså inte beslut om frånvaro från arbete, förskoleverksamhet och skolundervisning eller karantän- eller isoleringsbestämmelser utgående från lagen om smittsamma sjukdomar.

Kostnader för arbetsplatserna

Det oklara läget leder till konflikter på arbetsplatserna och oftast troligtvis till arbetsgivarens skyldighet att betala lönekostnaderna för arbetstagarens frånvaro. Detta utan att arbetsgivaren på något sätt kompenseras.

– Beslutet att inte förlänga den temporära bestämmelsen tar arbetsplatserna tillbaka till situationen i början av år 2022, då det var oklart vem som har skyldighet att trygga arbetstagarens inkomst i olika situationer relaterade till coronasmitta. Blir det arbetsgivaren som ska betala är detta orimligt i den redan utmanande ekonomiska situationen, säger Harri Hellstén.