19.3.2023 10:37
Nyhet

Riksdagsvalet engagerar – närmare 500 företagare kandiderar i valet

Företagarkandidaternas antal ökar klart i årets riksdagsval. Hela 473 företagare kandiderar i valet. Sannfinländarna ställer upp 71 företagarkandidater tätt följda av Samlingspartiet med 70 och Rörelse Nu med 64 företagarkandidater.

Partierna ställer upp totalt 2 424 kandidater i årets val. Av dessa är 19,5 procent företagare. För fyra år sedan kandiderade 437 företagare i valet och år 2015 var antalet 364. Antalen baserar sig på Företagarna i Finlands utredning av kandidatlistorna i fastlandets valkretsar.

Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen är nöjd.

– Fint att företagarkandidaternas antal växer. Företagarna utgör en betydande kandidatgrupp inom många partier. Det bådar gott med tanke på beslutsfattandet. Företagarnas röst kommer att höras i viktiga frågor, säger Pentikäinen.

Enligt honom vet företagaren om någon hur man når tillväxt i Finland.

– Företagaren vet vilka beslut som krävs för att stärka livskraften och välfärdssamhället. För att kunna växa behöver företagen en stabil, konkurrenskraftig och förutsägbar beskattningspolitik och tillgång till kompetent arbetskraft. Beslutsfattarna måste höja ribban och koncentrera sig på en hållbar ekonomisk tillväxt.

Sannfinländarna har flest företagarkandidater

Antalet företagarkandidater (partier med minst 10 företagarkandidater på kandidatlistorna)

  • Sannfinländarna 71 (förra riksdagsvalet 63)
  • Samlingspartiet 70 (68)
  • Rörelse Nu 66 (35)
  • Centern 57 (63)
  • Kristdemokraterna 29 (25)
  • Frihetsalliansen 28 (partiet nominerade inga kandidater 2019)
  • De Gröna 28 (förra riksdagsvalet 30)
  • Svenska folkpartiet 25 (18)
  • Makten tillhör folket 22 (partiet nominerade inga kandidater 2019)
  • Vänsterförbundet 18 (förra riksdagsvalet 16)
  • Liberalpartiet – Frihet att välja 18 (inga uppgifter för år 2019)
  • Socialdemokraterna SDP 10 (förra riksdagsvalet 8)

Rörelse Nu har i proportion flest företagare  

Då man jämför företagarkandidaternas andel av alla nominerade kandidater inom partiet är Rörelse Nu överlägsen etta. Hela 37 procent av partiets kandidater är företagare. Företagarnas andel av Samlingspartiets kandidater är 33 procent, Sannfinländarnas 32, Centerns 28 och Svenska folkpartiets 23 procent.

Företagarnas andel av riksdagspartiernas kandidater (avrundat till närmaste hela tal)

  • Rörelse Nu 37 %
  • Samlingspartiet 33 %
  • Sannfinländarna 32 %
  • Centern 28 %
  • Svenska folkpartiet 23 %
  • Makten tillhör folket 21 %
  • Kristdemokraterna 15 %
  • De gröna 13 %
  • Vänsterförbundet 8 %
  • Socialdemokraterna 5 %

Företagarkandidaternas fördelning bland riksdagspartierna  

  • Samlingspartiet 15 %
  • Sannfinländarna 15 %
  • Rörelse Nu 14 %
  • Centern 12 %
  • Kristdemokraterna 6 %
  • De Gröna 6 %
  • Svenska folkpartiet 5 %
  • Makten tillhör folket 5 %
  • Vänsterförbundet 4 %
  • Socialdemokraterna 2 %

Företagarkandidaterna enligt valkrets

  • Nylands valkrets 79 (förra riksdagsvalet 81)
  • Birkalands valkrets 51 (61)
  • Vasa valkrets 49 (40)
  • Egentliga Finlands valkrets 48 (35)
  • Helsingfors valkrets 46 (38)
  • Savolax-Karelens valkrets 43 (38)
  • Satakunta valkrets 31 (23)
  • Uleåborgs valkrets 30 (29)
  • Sydöstra Finlands valkrets 26 (36)         
  • Tavastlands valkrets 23 (22)
  • Mellersta Finlands valkrets 23 (23)
  • Lapplands valkrets 23 (20)

Valdagen för riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023 och förhandsröstningen börjar 22.3.2023.

Tilläggsuppgifter:

Harri Jaskari, direktör, harri.jaskari@yrittajat.fi, tfn. 050 512 2874, Företagarna i Finland

Mikael Pentikäinen, vd, mikael.pentikainen@yrittajat.fi 040 5041944, Företagarna i Finland