2.3.2023 09:31
Nyhet

Ris och ros för regeringen i Företagarnas paneldebatt

Företagarna i Finland ordnade sin svenska paneldebatt den 1 mars på organisationens kontor i Helsingfors. Panelen var en del av Företagarna i Finlands kampanj inför riksdagsvalet: ’’Vi höjer ribban’’. Hippi Hovi, som är vd för Kust-Österbottens Företagare, ledde debatten.

I panelen deltog riksdagsvalskandidaterna Harri ”Hjallis” Harkimo (RN), Markku Kivininen (V), Martin Paasi (Saml), Amanda Pasanen (De Gröna), Dimitri Qvintus (SDP), Joakim Strand (SFP) och Peter Östman (KD).

– Vi är oroliga för det internationella politiska läget med flera osäkerhetsfaktorer. NATO-processen är på hälft då Turkiet och Ungern inte godkänt Finlands och Sveriges medlemskap. Företagarna är också djupt oroliga för den offentliga ekonomin. Vår skuldsättning ökar, det är en ohållbar trend. Finlands tillväxt är lika med företagens tillväxt. Därför måste vi satsa på en företagarvänlig politik, konstaterade Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen, som på svenska lyfte fram ämnen som diskuteras flitigt inför valet bland företagarna.

Paneldeltagarna fick inledningsvis ge ett skolvitsord för regeringen Marins företagspolitik. Vitsorden landade mellan 4 och 10. Mest positiv var Vänsterförbundets Markku Kivinen, som gav 10 för regeringens företagspolitik.

– Vi har haft en av de bästa regeringarna i mannaminne. Regeringen har fått tackla fler kriser och ändå lyckats, sa Kivinen.

Han fick starkt mothugg av flera paneldeltagare, speciellt av Samlingspartiets Martin Paasi som risade regeringens företagspolitik.

– Regeringen ska ha underkänt för sin företagspolitik. Den kan inte bara skylla på coronakrisen och Ukrainakriget. Regeringen tog också på sig skulder redan innan de här kriserna. Inga reformer som skulle skapa tillväxt har gjorts, hävdade Paasi.

Försöket men fyra dagars arbetsvecka delade åsikter

Fyra dagars arbetsvecka delade partiernas åsikter. Förra veckan lyfte SDP:s viceordförande Matias Mäkynen fram att Finland borde pröva fyra dagars arbetsvecka. Socialdemokraternas Dimtri Qvintus har förståelse för förslaget.

– En fyra dagars arbetsvecka skulle vara möjlig, men den borde införas då när produktiviteten ökar. Just nu är det här inte realistiskt men det är bra att vi diskuterar hur vår arbetsvardag ser ut, konstaterade Qvintus.

– Det här förslaget är ytterst populistiskt och orealistiskt. Det är något man förväntar sig höra av oppositionspartier – inte av ett statsministerparti, menade Kristdemokraterna i Finlands Peter Östman, som ser förslaget som orealistiskt.

Arbetsmarknaden och den offentliga ekonomin debatterades flitigt

Även arbetsmarknaderna väckte debatt, och den offentliga ekonomin. Svenska folkpartiets Joakim Strand ville se flera lokala avtal.

– Vi borde ta modell av Sverige där arbetstagarna involveras aktivare i bolagets ledning för att stärka möjligheterna för lokala avtal, sa Strand.

De Grönas Amanda Pasanen lyfte fram oron över kvinnodominerade branscher som hamnat i en lönegrop.

– Vi har stor arbetskraftsbrist inom den offentliga sektorn. Det är i vårt intresse att vi kan se till att det finns tillräckligt med sporrar och engagemang att jobba inom vårdbranschen och utbildningssektorn, konstaterade Pasanen.

Rörelse Nus ordförande, Harry ’’Hjallis’’ Harkimo, ansåg att flera partier kommer med orealistiska ekonomiska löften.

– De som säger att vi inte ska göra nedskärningar talar nog inte sanning. Nästa regering blir tvungen att prioritera sina utgifter. Det är inte trevligt men ett måste ifall vi vill få vår ekonomi i balans, sa Harkimo.

Vad ansåg partierna om de så kallade inhouse-bolagen? Se och lyssna på hela debatten här.

Text och bild: Henrik Wickström