20.1.2022 20:44
Nyhet

Skatteförvaltningen beviljar amorteringsfrihet på skatteskulder åt personer som lider av coronarestriktionerna – det finns totalt 36 000 betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen förlänger betalningstiden för skatter för sådana företag och personkunder som har ett pågående betalningsarrangemang för skatteskulder med Skatteförvaltningen. Målet är att underlätta företagares och firmaföretagares betalningssvårigheter som beror på coronarestriktionerna.

För närvarande finns det 36 000 betalningsarrangemang. Av de pågående betalningsarrangemangen har 10 000 uppförts med företag och 26 000 med personkunder. Bland personkunderna finns också firmaföretagare. Betalningsarrangemang innebär att kunder har ansökt om tilläggstid för betalning av skatter och betalar skatterna i planerade månadsposter till Skatteförvaltningen.

– Vi vill ge en amorteringsfri tid till sådana som lider av coronarestriktionerna. Därför behöver kunder med betalningsarrangemang inte betala betalningsarrangemangets månadsposter i januari, februari och mars. Tiden att betala skatteskulder förlängs alltså då antalet amorteringsfria månader läggs till slutet av betalningsarrangemanget, säger Skatteförvaltningens överinspektör Netta Löyvä.

Posten för betalningsarrangemanget som förfaller i januari kan alltså lämnas obetald utan att betalningsarrangemanget upphör. Andra villkor för betalningsarrangemanget måste dock iakttas.

Tilläggsmånaderna för betalning av skatterna beviljas automatiskt

Företag och personkunder med betalningsarrangemang behöver inte separat ansöka om tilläggsmånader för betalning av skatterna. Skatteförvaltningen beviljar tilläggsmånader automatiskt.

– En kund med betalningsarrangemang kan använda sig av tilläggsmånaderna om de vill, men de måste inte användas. Om kunden inte behöver tilläggstid lönar det sig att fortsätta följa betalningsarrangemanget enligt ursprunglig plan, säger Löyvä.

Förseningsränta tas alltid ut på skatteskuld. Om betalningstiden förlängs tillkommer även mer dröjsmålsränta.

Skatteförvaltningen informerar och ger anvisningar då detaljerna är klara. Alla kunder som berörs kommer att kontaktas.

Företagarna i Finland har under den senaste veckan igen vädjat att Skatteförvaltningen ska bevilja betalningstid för företagens skattebetalningar för att undvika kassakriser. Dessutom ska samfund få ytterligare en månads tid på sig att lämna in skattedeklaration och distansarbete ska stödas genom att öka avdraget för arbetsrum. Samma förslag gavs den 2 november 2021.

– Det här är fantastiska nyheter! Det är verkligen fint att Skatteförvaltningen har svarat på begäran och med sina åtgärder vill hjälpa företagare med betalningssvårigheter på grund av corona, säger Företagarna i Finlands skatteexpert Jukka-Pekka Hellman.

Skatteskulden är under kontroll då det finns en betalningsplan

På grund av coronaviruspandemin får man nu lättnader i betalningen av skatterna för tredje gången. I mars-augusti år 2020 och april-augusti år 2021 var det möjligt för företag och personkunder att ansöka om tilläggstid för lättade krav på betalning av skatter.

Skatteskulderna uppgår för närvarande till totalt 3,3 miljarder euro. Av skulderna är 16 procent i betalningsarrangemang.

– Det är bra att kunderna ansöker om betalningsarrangemang då de har betalningssvårigheter. Skatteskulden är under kontroll då det finns en betalningsplan, säger Löyvä.