Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

19.12.2022 18:47
Nyhet

Strömavbrott hotar: Ersätter försäkringen maskinfel? Hur betalas lönerna ut?

Enligt försäkringsbolaget Fennia bedöms elektriska apparater klara av normala elavbrott.

Elavbrott oroar företag som är rädda att avbrotten söndrar maskiner och utrustningar. Företagaren vid Ahonkosken Saha berättade tidigare att elavbrott är väldigt farliga för sågindustrin.

Försäkringsbolaget kan ännu inte svara på hur skador orsakade av elavbrott möjligtvis ska ersättas.

– Generellt täcker ersättningar plötsliga och oförutsägbara skadehändelser. Det finns ännu ingen ersättningspraxis för elavbrott som meddelats på förhand. Vi håller på att gå igenom möjliga skadetyper för olika försäkringsskydd, säger Fennias avdelningschef Riikka Akselinmäki.

Hon rekommenderar att företag går igenom sin egen beredskap och testar hur de klarar av eventuella problem i eldistributionen.

– Då det gäller elektriska anordningar bedömer man att de ska klara av normala elavbrott. Vi råder våra kunder att underhålla maskinerna i enlighet med deras bruksanvisning och övervaka deras skick, säger Akselinmäki.

Du kan be försäkringsbolaget om rättelse

Vi har tidigare berättat hur företag ska förbereda sig inför elavbrott. Företagarna i Finlands ekonom Roope Ohlsbom påpekar att det alltid är bra att ha en beredskapsplan för elavbrott, eftersom de även kan överraska också i andra situationer än vid reglering av elnätet. 

Avbrotten berör alla, men storindustrins eldistribution avbryts inte plötsligt – aktörerna kontaktas alltid först separat.

Elavbrott till följd av elbrist pågår högst två timmar åt gången och sker områdesvis. Samhällets kritiska objekt lämnas utanför de roterande elavbrotten. Avbrotten berör också industrin, men storindustrins eldistribution avbryts inte plötsligt. Aktörerna kontaktas alltid först separat.

Mer detaljerad information om beredskap för elavbrott i hushåll finns till exempel på Försörjningsberedskapscentralens och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbsida 72 timmar.

– Det är viktigt att företagare följer myndigheternas och distributionsbolagens kommunikation och tar till sig meddelanden. Om elavbrotten orsakar skada ska man utan dröjsmål göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget utreder ärendet och fattar ett ersättningsbeslut. Om företagaren inte är nöjd med beslutet kan man först be försäkringsbolaget om rättelse, säger Företagarna i Finlands direktör Janne Makkula.

Om rättelse inte görs kan begäran om avgörande framställas till Fine, dvs. försäkrings- och finansrådgivningen fine.fi.

Måste lön betalas ut under elavbrottet?

Arbetsgivarföretagare är tvungna att betala kostnader för personalen även om företaget inte är verksamt under elavbrottet.

– Om det måste tas till regionala elavbrott och företagets verksamhet avbryts på grund av detta är situationen svår för arbetsgivarna. Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren i princip lönebetalningsskyldig för högst 14 dagar också i situationer där det finns hinder för arbete på grund av en av arbetsgivaren och arbetstagaren oberoende orsak, säger Atte Rytkönen-Sandberg, sakkunnig vid Företagarna i Finland.

Om elavbrotten meddelas på förhand ger Rytkönen-Sandberg rådet att förbereda sig inför eventuella avbrott vid planeringen av arbetsturer. Vid behov har arbetsgivaren även möjlighet att ändra en färdigställd arbetslista av vägande skäl som har samband med arbetsarrangemang.

– I princip kan elavbrott som beslutats utifrån utgöra ett sånt vägande skäl som definieras i arbetstidslagen. Om det händer ska man sträva efter att fördela de ogjorda timmarna genom att ändra arbetslistan till tiden före eller efter avbrottet.

Rytkönen-Sandberg rekommenderar att arbetsplatserna på förhand går igenom hur man agerar under eventuella elavbrott. Samtidigt kan man sträva efter att komma överens om vilka förfaringssätt som lämpar sig bäst för varje arbetsplats.

– Om arbetsplatsen har flexibla arbetstider eller till exempel en arbetstidsbank kan man komma överens om att använda flextimmar eller timmar som sparats i arbetstidsbanken under elavbrotten. Ett alternativ kan också vara att använda sig av förkortad arbetstid, dvs. så kallade pekkasdagar, under elavbrotten. Det förutsätter förstås att företaget iakttar arbetsavtalslagen om förkortad arbetstid.