Cropped view of young adult man standing on checkout, paying for shopping in grocery store, using modern smartphone while cashier holding terminal in hand
31.3.2022 19:11
Nyhet

Trög start på sökande av ersättning för stängning av lokaler – Statskontoret erbjuder rådgivning

Företagen har sökt ersättning för stängning av lokaler betydligt mindre än förra ansökningsomgången.

Statskontoret öppnade omgången för ersättningsansökning tisdagen den 22 mars..

Under den första veckan ansökte 744 företag om ersättning. Under den förra ansökningsomgången intresserade ersättningen nästan 2 300 företag under den första veckan.

Statskontoret beviljade ersättning åt 92 procent, det vill säga 5 950 företag, under den förra ansökningsomgången. Under den pågående ansökningsomgången har 96 procent av företagen beviljats ersättning.

Hjälp från Statskontorets kundtjänst

Ersättningen kan sökas till den 20 april. Ansökningarna behandlas oftast inom en vecka.

Företagaren och företagen kan ringa Statskontorets servicenummer om rådgivning. Kundtjänsten är öppen måndag till fredag klockan 9-15, telefonnumret är 029 550 3530.

”Tiden räcker inte till”

Petri Malinen, ekonom på Företagarna i Finland, tror att det lama intresset delvis beror på att företagen är tvungna att ta fram många olika uppgifter för att kunna söka ersättningen.

– I dessa tider har många företag inom ekonomiadministrationen händerna fulla med bokslut och liknande ärenden. Det kan vara en av orsakerna till att starten varit trög, säger Malinen.

Han lyfter även fram en positiv orsak.

– Personligen tror jag att många företagare har mycket att stå i med nu efter att samhället äntligen har öppnats. Tiden räcker kanske helt enkelt inte till att fundera på stöd och ersättningar. Vår uppgift är att påminna företagarna som är berättigade till ersättningen att söka.

Ersättning för stängning

Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021 till den 28 februari 2022.

Berättigade till ersättningen är företag vars lokaler stängdes eller vars offentliga tillställningar förbjöds av myndigheterna i anslutning till hanteringen av pandemin.

Storleken på företaget har ingen betydelse.

En lindrigare begränsning eller rekommendation är inte en sådan stängningsåtgärd.

Ersättningen omfattar inte tillställningar där det var tillåtet att använda coronapass.