5.9.2018 11:04
Nyhet

Utkomstskyddet för en företagares familjemedlem förbättras – viktigt för företagarfamiljer

Fantastiskt att regeringen beslöt förbättra utkomstskyddet för företagarnas familjemedlemmar. Detta uppskattas mycket i företagarfamiljer runt om i landet, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen tacksamt om regeringens budgetförhandlingsbeslut.

I sitt budgetförslag för år 2019 föreslår regeringen att en företagares icke-ägande familjemedlems ställning gällande utkomstskyddet ska ändras från företagare till löntagare.

– Ändringen korrigerar felet och uppmuntrar företagare att oftare erbjuda arbete även åt egna familjemedlemmar, då de i fortsättningen omfattas av omställningsskydd, säger Mikael Pentikäinen.

Regeringen har redan tidigare gjort viktiga ändringar i den sociala tryggheten för företagarna. I början av år 2018 trädde en ändring i sjukförsäkringslagen i kraft. Då förkortades företagarnas självrisktid för sjukdagpenningen från fyra dagar till en. Företagarna i Finland har länge drivit båda förändringarna.

– Vi är väldigt nöjda över att de här frågorna, som är så viktiga för småföretagare har gått framåt under den här valperioden, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula från Företagarna i Finland.

En reform av arbetsmarknaden behövs

Förbättringarna är många: behandlingstiden för lönesubvention förkortas, processen förenklas och i något skede kan lön för sysselsättning betalas till företag. Dessutom ska behandlingen gällande arbetstagares och företagares uppehållstillstånd bli smidigare och behandlingstiderna ska förkortas. Mottagandet av kortvarigt arbete främjas.

– Riktlinjerna är bra. Företagare har upplevt lönesubventionerna som byråkratiska och svåra. För att underlätta tillgången på arbetskraft är det viktigt att även lösa uppehållstillståndsfrågorna snabbare än nu, säger Makkula.

– Man ska dock komma ihåg att Finland behöver en heltäckande reform av arbetsmarknaden. Den bör underlätta sysselsättningen, öka lokala avtal och alltid göra mottagandet av arbete lönsamt. Följande regering kommer att få jobba med dessa frågor, säger Mikael Pentikäinen.

Motiverad skattelinje

Enligt Företagarna i Finland är skattelinjen som fastställdes i regeringens budgetmangling motiverad.

– I det här konjunkturläget har man inte råd med stora skattesänkningar. Med tanke på sysselsättningen är det även motiverat att de moderata skattelättnaderna riktas mot låginkomsttagare, säger Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen.

– Man kan dock konstatera att de statliga utgifterna kunde ha synats mer kritiskt. I det här konjunkturläget är statsfinansernas uppskattade underskott, som ligger på 1,4 miljarder euro, för stort, säger Kuismanen.

Förnuftigt att satsa på kompetens och ägande

Onoterade arbetsgivarbolags möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta aktier till personalen enligt lägre värdering än för en kapitalinvesterare utan några skattemässiga påföljder är en välkommen reform. Detta underlättar bland annat ägarskiften. En annan förnuftig reform är att underlätta ägandet av aktier för personalen i onoterade uppstartsföretag.

– Regeringen ska ha tack för att man satsar på kompetens och utbildning. Kompetens och utbildning spelar en viktig roll då sysselsättningsgraden ska höjas på lång sikt, säger Kuismanen.

I nästa steg överförs regeringens budgetförslag för år 2019 till riksdagen för beredning. Riksdagen röstar om budgeten i december.

Tilläggsuppgifter:

verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

chefsekonom Mika Kuismanen, Företagarna i Finland, tel. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi

arbetsmarknadschef Janne Makkula, Företagarna i Finland, tel. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

Företagarna i Finland är till medlemsantalet näringslivets största centralorganisation med 115 000 medlemsföretag och man driver de små och medelstora företagens ärenden i Finland. Bland medlemsföretagen är 50 000 arbetsgivarföretag. Förutom företagarna själva sysselsätter de cirka 660 000 personer. Sysselsättningssiffrorna baseras på en beräkning som gjorts tillsammans med Statistikcentralen år 2018. Företagarorganisationens verksamhet bygger på närmare 400 lokala föreningar, 20 regionorganisationer och 64 branschorganisationer. Tilläggsuppgifter: www.yrittajat.fi.