Vad innebär övertidsförbudet i praktiken – Anvisningar för företagare

Vi har utarbetat anvisningar för problematiska situationer som kan uppstå på grund av övertidsförbudet.

Arbetstagare som hör till fackförbund får vid behov utföra övertidsarbete även under övertidsförbudet, påminner Företagarna i Finlands sakkunnige inom arbetsmarknad och arbetslagstiftning Atte Rytkönen-Sandberg.

Industrifacket, Fackförbundet Pro för tjänstemän och De Högre Tjänstemännen YTN utlyste strejkvarsel inom flera exportbranscher den 17 januari. Dessutom utlyste Industrifacket, YTN och Pro omfattande övertidsförbud.

Industrifacket utlyste övertidsförbud inom teknologiindustrin, kemiska basindustrin, plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin.

Förbudet gäller 18.1–3.2.2023. YTN utlyste övertidsförbud, förbud att göra arbetsresor under fritiden och förbud att samla plustimmar för teknologiindustrin under samma tidpunkt.

Även Fackförbundet Pro utlyste övertidsförbud för hela teknologiindustrin och för planerings- och konsultbranschens avtalsbranscher. Förbudet inleddes den 17 januari och är i kraft tills vidare.

Vad innebär övertidsförbudet?

Övertidsförbudet är arbetstagarnas stridsåtgärd där man endast följer ordinarie arbetstid och inte utför övertidsarbete. Förbudet omfattar medlemmarna i arbetstagarförbunden som utlyst förbudet. I övrigt är arbetstagarna skyldiga att arbeta enligt sina arbetsavtal under övertidsförbudet.

– Arbetsgivaren har rätt att utfärda övertidsarbete trots övertidsförbudet om arbetstagaren går med på det, påminner Företagarna i Finlands sakkunnige Atte Rytkönen-Sandberg.

Det är helt frivilligt för arbetstagarna att delta i stridsåtgärder och att följa övertidsförbudet. De kan inte tvingas att delta i övertidsförbudet.

– Om en organiserad arbetstagare inte följer förbundets utlysta övertidsförbud kan detta endast få organisationsrättsliga följder. Övertidsförbud utlyst av förbundet eller till exempel skiftbytesförbud omfattar inte oorganiserade arbetstagare på något sätt, säger Rytkönen-Sandberg.

Vad säger lagen?

Övertidsarbete är arbete som på initiativ av arbetsgivaren utförs utöver den ordinarie arbetstiden, enligt arbetstidslagen eller kollektivavtalet. Enligt arbetstidslagen får övertid endast utföras med arbetstagarens samtycke separat för varje gång. Arbetstagaren kan dock ge sitt samtycke för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången, om det behövs med tanke på arbetsarrangemangen.

Övertidsarbete är frivilligt och utförande av övertidsarbete ska alltid avtalas separat mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Hur inverkar övertidsförbudet på arbetsarrangemang?

Arbetsgivaren ska planera vilken inverkan övertidsförbudet har och hur arbetet ska arrangeras under övertidsförbudet. Ifall övertidsförbudet försvårar färdigställandet av arbetet på företaget, enligt tidtabeller som avtalats på förhand med kunder, ska man utan dröjsmål informera kunden om detta och sträva efter att komma överens om en lösning som beaktar eventuella effekter av stridsåtgärden.

Ytterligare anvisningar om anställningsförhållanden och lönebetalning under strejk.

Mer information och rådgivning fås från Företagarna i Finlands juridiska rådgivningstjänst som hjälper FiF:s medlemsföretag vardagar kl. 8–20 på tel. 09-229 222.