Var fjärde egenföretagare tjänar högst 20 000 euro per år, var femte tjänar mer än 50 000 euro

Den genomsnittliga inkomstnivån för egenföretagare är klart lägre än för arbetsgivare, enligt en rapport från Företagarna i Finland.

Var fjärde egenföretagare tjänar högst 20 000 euro per år. Statistiskt är årsinkomstgränsen 30 000 euro, 46% av alla egenföretagare är under denna gräns. En av fem egenföretagare tjänar mer än 50 000 euro per år.

Uppgifterna baseras på en färsk rapport som sammanställts av de svar egenföretagarna gav i Företagarna i Finlands senaste Företagargallup. Frågorna besvarades av 479 egenföretagare.

– Det finns cirka 200 000 egenföretagare. Det är viktigt att förstå hur egenföretagandet skiljer sig från andra företagsformer så att vi kan förbättra förutsättningarna för egenföretagarna. Därför har vi börjat sammanställa en separat rapport om egenföretagande, säger Sonja Antosalo, expert på egenföretagande i Företagarna i Finland.

Egenföretagarna som deltog i Företagargallupen har i genomsnitt varit verksamma lika länge som andra företagare, men deras inkomstnivå är ändå klart lägre. Enligt rapporten har kvinnliga egenföretagare det svårare ekonomiskt än manliga.

– Det är oroande att kvinnliga egenföretagare har större utmaningar med sin ekonomi. Det är viktigt att fundera på hur staten kan ge incitament för företagande, till exempel i samband med familjeledighet och skatteavdrag för barnomsorg. Alla former av företagande borde behandlas lika, säger Antosalo.

På frågan om incitament för tillväxt vill egenföretagarna se ett större erkännande av entreprenörskap, enklare arbetsrätt och lokala avtal. 

– Att anställa sig själv och andra företagare genom nätverkande är värdefullt i sig. Det skulle dock vara viktigt för samhället att företagare också var villiga att utvidga sin verksamhet genom att anställa. Detta är ytterligare ett skäl till att arbetsmarknadens strukturer och arbetslagstiftningen behöver reformeras, säger Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden på Företagarna i Finland.

De flesta egenföretagarna uppger att de inte har några problem att klara sig, men ändå säger många att de inte har någon att vända sig till för att få hjälp. Det är också oroande att cirka 70% av egenföretagarna inte har tillgång till företagshälsovård.

– Detta har också återspeglats hos våra kunder, varav de flesta är egenföretagare. Många av dem har aldrig pratat med någon förut, eller så vill deras make/maka eller nära och kära inte längre lyssna, och det är därför de söker hjälp, säger Virve Lähdesmäki, projektledare på Företagarens kriscentral.

Du kan läsa hela rapporten om egenföretagare på finska här.

Är du redan medlem i Företagarna i Finland? Läs mer om nyttan och fördelarna med medlemskapet här!