Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

22.6.2022 08:00
Nyhet

Vårdbranschen har en framtid

Ord är ofta förknippade med föreställningar. Ordet startup, eller tillväxtföretag, väcker hos de flesta troligen tankar om teknologi, digitalisering och innovation. Allt detta stämmer också för Hoiwa Oy. Det som kanske inte är så typiskt är dess verkställande direktör och verksamhetsbransch: En ung muslimsk kvinna med invandrarbakgrund som jobbar inom vårdbranschen.

Företagaren Fadumo Ali är en 35-årig kvinna med rötter i Somalia. Hon var bara några år gammal när hon kom till Finland och pratar flytande finska. Trots det har hon fått möta fördomar. Hon har jobbat länge i hälsovårdsbranschen och känner väl branschens problem, i synnerhet den eviga bristen på arbetskraft.

I stället för att klaga på missförhållanden bestämde sig Fadumo för att göra något åt saken. Hon grundade ett företag vars verksamhet skulle basera sig på distansvård. Hoiwa Oy inledde sin verksamhet i mars 2020 – nästan samtidigt som coronapandemin slog till. Den ursprungliga tanken på distansvård hade hon redan lämnat. Hoiwas affärsidé var att förmedla arbetskraft till social- och hälsovårdsbranschen. Till en början komplicerade coronasituationen verksamheten betydligt då det på många ställen var förbjudet att anställa utomstående hjälp.

Första sommaren jobbade Fadumo på en hälsocentral och satte samtidigt i gång det nya företagets verksamhet. Dessutom arbetade hon också själv på det nya företaget som vårdare. När verksamheten småningom utvidgades och hon fick mera arbetskraft att förmedla, bad hon sina bröder komma med i företaget. Den ene är expert i IT-branschen och hans kunskaper behövdes i synnerhet när Hoiwa skapade sitt avancerade rekryterings- och jobbförmedlingssystem för arbetssökanden, personal och kunder.

Ett annorlunda koncept

Enligt Fadumo är de största problemen i vårdbranschen den låga lönen, bristen på uppskattning och de dåliga möjligheterna att påverka det egna jobbet. Allt detta vill hon ändra på.

I början var Fadumo ensam men redan nu jobbar tio personer på kontoret, trots att alla processer är helt elektroniska. Till exempel rekryteringen sker på nätet. Arbetssökande behöver bara skicka in sina kontaktuppgifter och sedan kontaktar Hoiwa honom eller henne. Och oftast är det möjligt att börja jobba genast, om ansökan godkänns.

Också arbetet fördelas digitalt. Vårdpersonalen använder en app, som visar hurudan personal kunderna behöver och på vilka ställen. Hittar man en lämplig arbetstur, kan man bara klicka på den och jobbet är reserverat. Också kunderna, det vill säga uppdragsgivarna, använder en programvara i vilken de lägger ut lediga arbetsturer. I slutet av första verksamhetsåret hade Hoiwa cirka 400 personer på sina förmedlingslistor, och nu – efter drygt två år – är antalet närmare 2 700.

Enligt Fadumo vill Hoiwa förmedla professionella och motiverade arbetstagare till sina kunder. Men lika viktigt som att vara en pålitlig partner åt kunderna är det för Hoiwa att vara en pålitlig arbetsgivare, som verkligen bryr sig och vill att alla som jobbar på företaget trivs och får en bra lön. Hoiwa betalar en klart bättre timlön än vårdbranschen i genomsnitt.

Tjänsterna och kunderna

Efter den första jobbiga sommaren började kunder strömma in. En viktig milstolpe var avtalet med Helsingfors stad. Det kom till efter en stor upphandling. Efter det har antalet kunder vuxit snabbt, och nu har Hoiwa mer än 30 offentliga och privata kunder i vårdbranschen som behöver personal i olika delar av landet. Enligt Fadumo behövs det framför allt närvårdare till hemvården, men Hoiwa förmedlar också sjukskötare och läkare. Tack vare det digitala systemet fylls arbetsturerna lätt och smidigt.

Snabb tillväxt

Eftersom verksamheten hela tiden har varit lönsam, har Hoiwa kunnat växa snabbt under de två första verksamhetsåren. Redan under första året var omsättningen närmare en halv miljon euro och omsättningen för den nyligen avslutade andra räkenskapsperioden var 4,2 miljoner euro. Hoiwa började i huvudstadsregionen, men verksamheten har stadigt spridit sig till andra delar av landet.

Jag frågar Fadumo vad hennes följande planer är?

– Vi på Hoiwa förmedlar inte bara arbetskraft utan vi tror på förändring, säger hon. Jag är övertygad om att det går att göra social- och hälsovårdsbranschen attraktiv för arbetstagarna.

Fadumo vill också visa att människornas bakgrund inte har någon betydelse, att alla kan försöka och lyckas i Finland och att hårt arbete belönas. Lika fast tror hon på företagets tillväxt. Hoiwa har redan konkreta planer på internatioar att leva på.

I april valdes Fadumo Ali till årets företagare i Esbo.

Text: Marianne Sundblad

Bild: Patrik Pesonen