Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Vi höjer ribban: Företagande är motorn för tillväxt och investeringar

Det är dags att höja ribban i Finland. Det innebär att ha modet att genomföra strukturella reformer som stöder tillväxten och att minska de offentliga utgifterna. Den offentliga sektorn bör fokusera på sina kärnuppgifter, utföra dem bättre än tidigare samt ge företagen utrymme att växa och jämlika möjligheter att producera offentliga tjänster. Även företagen måste höja sin målnivå.

Tillväxt skapas genom företagens tillväxt

Finlands tillväxt skapas via de finländska företagens tillväxt. För att växa behöver företagaren en stabil och konkurrenskraftig beskattning, kunnig arbetskraft och lite byråkrati. Den offentliga ekonomin måste vara i skick. Ju högre den offentliga skulden är, desto större del av skattemedlen går åt till att betala av skulden. Det är skadligt för den ekonomiska tillväxten när pengarna rinner iväg till betalning av skuldbördan.

Beslutsfattarna bör bedriva en tillväxtpolitik som stärker en hållbar tillväxt för Finlands ekonomi. Samtidigt bör de bedriva anpassningspolitik och skära ned i särskilt de utgifter som bromsar tillväxten och fördröjer en ökad sysselsättning. Social- och utkomstskyddet bör förnyas så att det uppmuntrar till sysselsättning.

Enligt företagarna skulle minskad beskattning, sänkta pensionsförsäkringsavgifter och en minskning av företagens administrativa börda vara de bästa sätten att främja företagens tillväxt (Företagargallup 10/2022).
Stabiliteten och förutsägbarheten bör säkerställas

Stabilitetet är a och o

Stabiliteten och förutsägbarheten i den inhemska verksamhetsmiljön bör tryggas. Detta är särskilt viktigt när det finns mycket osäkerhet ute i världen. En beskattning som uppmuntrar till företagsverksamhet och tillväxt lockar allt fler till att bli företagare och företagen till att anställa, investera och genomföra ägarbyten, som är nödvändiga för att företagsfältet ska förnyas.

Uppemot 75 procent av företagen säger att de lider av brist på kunnig arbetskraft. Ansvarsfullhet och miljöfrågor kommer att kräva gedigen och ny slags kompetens i våra företag framöver. Utbildningsnivåns utveckling i Finland har under de senaste åren inte motsvarat utvecklingstakten i de övriga mest utvecklade länderna.

Finland satsar oroväckande lite på företagens utveckling. Det är dags att växla upp och höja ribban. Den nya regeringen måste få de offentliga satsningarna på forsknings- och utvecklingsverksamhet att öka och på olika sätt uppmuntra små och medelstora företag att öka sina investeringar i forskning och utveckling.

”Vi höjer ribban” är Företagarnas i Finland tema i riksdagsvalet 2023. Höjningen berör alla: den offentliga sektorn, beslutsfattarna, företagen och arbetstagarna.

Företagarnas fem viktigaste budskap för att skapa tillväxt:

  1. Vi stoppar den offentliga skuldsättningen och börjar anpassa den offentliga ekonomin.
  2. Vi minskar beskattningen av företagande och arbete samt bedriver en förutseende och stabil skattepolitik.
  3. Vi genomför reformer som främjar produktivitet och sysselsättning, till exempel arbetsmarknadsreformer.
  4. Vi satsar på kompetens, främst genom att erbjuda möjligheter till omskolning.
  5. Vi ökar investeringarna i forskning och utveckling i små och medelstora företag.

Petri Ovaska, regionchef, Nylands Företagare