Egentliga Finlands Företagare

Välkommen till Egentliga Finland!

Vi driver små och medelstora företagens sak i vår region. På vår webbplats hittar du regionens evenemang samt nyheter och kan som medlem utnyttja våra medlemsförmåner och -tjänster!

Det lönar sig att vara medlem!

Som medlem får du flera förmåner skräddarsydda för företagare i Egentliga Finland och sparar pengar.

Kaksi miestä suunnittelemassa liiketoimintaa tarralappujen kanssa.

Vi påverkar

Egentliga Finlands Företagare är din partner i intressebevakning. Vi lyfter fram frågor som intresserar små och medelstora företag och står vid din sida. Ju fler vi är, desto bättre får vi vår röst hörd. Egentliga Finlands Företagare vill vara landskapets effektivaste samhällsaktör.

Aktuellt i Egentliga Finland