Förening

Information om Företagarna

27.7.2021 14:36
Page

Företagarna är en intresseorganisation för små och medelstora företag. Organisationen omfattar cirka 115 000 medlemsföretag runtom hela Finland, samt från…

Utskotten

15.7.2021 15:53
Page

Företagarna i Finlands utskott inför företagarsynvinkeln i påverkningsarbetet. Syftet är att förbättra de små och medelstora företagens vardag.

Fullmäktige

15.7.2021 08:36
Page

Fullmäktiges medlemmar, regionala föreningar Fullmäktiges suppleanter, regionala föreningar Etelä-Karjalan Yrittäjät ryTommi MatikainenITA Nordic Oytel. 0400 810 031tommi.matikainen@itanordic.fi Etelä-Karjalan Yrittäjät rySatu…

Lokala föreningar

14.7.2021 08:48
Page

Lokalföreningarna är företagarsammanslutningar som fungerar lokalt i kommuner och städer. Deras verksamhet har fokus på ömsesidigt stöd, nätverk och påverkande.

Branschföreningar

5.7.2021 11:32
Page

62 branschföreningar inom Företagarna i Finland erbjuder tjänster och utövar inflytande till förmån för medlemsföretagen.