Kommun

Kommunerna och företagande

19.7.2023 10:19
Page

Det finns 309 kommuner i Finland och allt som allt ungefär 290 000 företag i dessa kommuner. Företagarföreningen eftersträvar att…