Alterneringsledighet

Avsikten med alterneringsledigheten är att stöda orken i arbetet och för en viss tid erbjuda en arbetslös en ledig arbetsplats och sålunda minska arbetslösheten. Man ska anställa en arbetslös arbetssökande istället för en arbetstagare som tar ut alterneringsledighet. Arbetsuppgifterna behöver nödvändigtvis inte vara desamma. Arbetstagaren som tar ut alterneringsledighet kan använda ledigheten efter eget tycke.

Arbetstagaren skall ha en arbetshistoria på minst 20 år. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar skritftligt om arbetstagarens alterneringsledighet och dess längd varar i minst 100 dagar och högst 180 kalenderdagar. Arbetstagaren får under ledigheten alterneringsersättning från arbetslöshetskassan eller av Fpa, och det föreligger alltså ingen lönebetalningsskyldighet under ledigheten.