Arbeten som kräver tillstånd och andra situationer som kräver undantag

Vissa arbeten kräver tillstånd eller anmälan till arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten fungerar därtill som tillsynsmyndighet för arbetarskyddet.

Vissa arbeten kräver en av arbetarskyddsmyndigheten utfärdad auktorisering eller ett certifikat som kvalifikationsbevis. Sådana arbeten är bland annat asbestsanering, sprängning och byggnadsarbete under vatten.

Ifall du låter dina anställda utföra nattarbete eller skiftarbete som inte grundar sig på lag eller arbetsavtal, ska du ansöka om undantag hos arbetarskyddsmyndigheten.

Ifall du låter dina anställda utföra nattarbete eller skiftarbete bör du kontrollera villkoren i arbetstidslagen och det kollektivavtal som tillämpas i din bransch. Vid behov ska du ansöka om undantag hos arbetarskyddsmyndigheten.

Du behöver en auktorisering även när ditt företag vill ha befrielse från kravet att göra upp en arbetsskiftsförteckning eller när du ämnar anställa en ung person för vissa arbetsuppgifter.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!