Företagshälsovård

Arbetsgivaren är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare i anställningsförhållande. I anslutning till den kan arbetsgivaren kan dessutom ordna sina anställda sjukvård på allmänläkarnivå samt andra sjuk- och hälsovårdstjänster.

Skyldigheten att ordna företagshälsovård gäller arbete som utförs i Finland och på vilket arbetsskyddslagen tillämpas.

Med företagshälsovård avses verksamhet vars syfte är att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall samt att främja hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön samt arbetsgemenskapets verksamhet. Företagshälsovården har därtill som syfte att främja arbetstagarnas personliga hälsa samt arbets- och funktionsförmåga.

Arbetsgivaren ska ha ett skriftligt avtal med en serviceproducent inom företagshälsovården samt en plan för ordnandet av företagshälsovården. Arbetsgivaren kan själv ordna företagshälsovården eller köpa den av en privat serviceproducent tillsammans med andra arbetsgivare. Kommunala hälsocentraler ska ordna företagshälsovårdstjänster för arbetsgivare som vill ha dessa tjänster.

Företagaren kan även ordna företagshälsovårdstjänster åt sig själv.

Med stöd av sjukförsäkringslagen får arbetsgivaren av FPA en ersättning för nödvändiga och rimliga kostnader som uppstår vid ordnandet av företagshälsovården. Företagshälsovården är avgiftsfri för arbetstagarna.

Läs mer om ordnandet av företagshälsovård och FPA:s ersättningar för företagshälsovård på webbplatsen: