Arbetskraftsuthyrning och underleverans

Arbetskraftsuthyrning

Arbetskraftsuthyrning innebär att arbetsgivaren hyr ut sina arbetstagare åt användarföretaget. Bemanningsföretaget är då arbetstagarens arbetsgivare, men arbetet utförs hos användarföretaget. Användarföretaget leder och övervakar arbetstagaren och bestämmer om arbetets innehåll.

Arbetstagaren har ett arbetsavtal med bemanningsföretaget. Användarföretaget träffar ett avtal med bemanningsföretaget om arbetskraftsuthyrningen. Användarföretaget betalar en ersättning till bemanningsföretaget utgående från avtalet och arbetstagarens lön betalas av hans arbetsgivare, dvs bemanningsföretaget.

  • Vid arbetskraftsuthyrning gäller anställningsförhållandet mellan bemanningsföretaget och arbetstagaren.
  • Användarföretaget använder direktionsrätten samt leder och övervakar arbetet.
  • Skyldigheterna som gäller arbetets utförande och de omedelbara skyldigheterna att ordna förpliktelserna gäller användarföretaget.
  • Bemanningsföretaget sköter om lönebetalningen till arbetstagaren med socialskyddsavgifter, semestrar m.m.
  • Man skall följa det kollektivavtal som tillämpas på användarföretaget, om inte bemanningsföretaget är bundet av något kollektivavtal.
  • Bestämmelserna gäller även andra än egentliga bemanningsföretag.

Underleverans

Vid underleveranser beställer ett företag av ett annat företag antingen en viss produktion eller tjänster, medan arbetstagarna är under underleverantörens ledning och uppsyn, även om arbetet skulle utföras i beställarföretagets lokaler.