Arbetsgivarens minneslista

Fint att ditt företag växer! När du anställer mer personal ökar dina skyldigheter som arbetsgivare. Nertill kan du läsa om dina skyldigheter som arbetsgivare när du anställer den första arbetaren, samt när du har 10, 20 och 30 anställda.

Arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter


Minneslista över arbetsgivarens skyldigheter vid anställning

Observera även dessa:

  • Arbeten som kräver tillstånd och andra situationer som kräver undantag. Arbeten som kräver tillstånd och andra situationer som kräver undantag. Vissa arbeten kräver tillstånd eller anmälan till arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten fungerar också som tillsynsmyndighet för arbetarskyddet.
  • Lagstiftning som måste hållas tillgänglig. Lagen kräver att arbetsgivaren håller ett flertal lagar som reglerar arbetslivet tillgängliga på arbetsplatsen. Syftet är att se till att arbetstagarna, om de vill, enkelt Arbetsavtaloch på ett ställe har tillgång till all samlad väsentlig lagstiftning som gäller arbetslivet.
  • Arbetsavtal. Även för de kortaste arbetsförhållandena rekommenderas ett skriftligt arbetsavtal. Arbetsavtalet anger arbetets längd och tiden i arbete. Läs mer om uppgörandet av ett arbetsavtal.
  • Arbetstidsposter. Som arbetsgivare ska du registrera varje anställdas utförda arbetstimmar samt den betalda ersättningen för timmarna. Arbetstagaren har rätt att få en skriftlig redogörelse över arbetstidsförtackningar som gäller honom eller henne samt om arbetstidsbokföringen.
  • Inkomstregistret och förskottsinnehållning. Arbetsgivare meddelar löneuppgifterna till ett centralt inkomstregister för olika myndigheters behov. Dessutom ska förskottsinne-hållning verkställas på lönen. Den betalas till Skatteförvaltningen.
  • Registrering som arbetsgivare. En arbetsgivare betraktas i beskattningen antingen som tillfällig eller regelbunden arbetsgivare. Ett företag som är regelbunden arbetsgi-vare måste alltid anmälas till arbetsgivarregistret. Om företaget är registrerat eller inte påverkar dess anmälningsskyldigheter.

Telefonrådgivning för medlemmar i juridiska frågor

Rådgivning

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst
Vardagar kl. 8–18

10 ANSTÄLLDA

När ditt företag har minst 10 anställda, ska de anställda inom sig välja en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare.

Kädet jauhossa

20 anställda: skyldighet att tillämpa lagen om samarbete inom företag

Denna lag tillämpas i företag som regelbundet har minst 20 anställda.

Samarbetslagen

20 anställda: personal- och utbildningsplan

Personalplanen hjälper ditt företag att upprätthålla en uppdaterad bild av arbetstagarna och deras kompetens.

Samarbetslagen

20 anställda: grunda en arbetarskyddskommission

Kommissionen har fyra, åtta eller tolv medlemmar. En fjärdedel av dessa representerar arbetsgivaren och hälften representerar den största arbetstagargruppen.

Säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd

30 ANSTÄLLDA

Ett företag med minst 30 anställda ska utarbeta en plan över jämställdhet och likabehandling.