Uppdatering av medlemsuppgifter

Du som är medlem i Företagarna i Finland, håll dina medlemsuppgifter uppdaterade! I Företagarna i Finlands medlemstjänst kan du uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för att vi ska kunna betjäna dig och ditt företag så bra som möjligt.

Du hittar inloggningssidan för medlemstjänsten på adressen https://www.yrittajat.fi/kirjaudu. Länken till inloggning i medlemstjänsten finns också i menyn högst uppe på webbplatsen yrittajat.fi, när du besöker sidan på datorns webbläsare. I webbläsaren på telefonen finns inloggningslänken i slutet av dragspelsmenyn.

Hantering av medlemsuppgifter i medlemstjänsten.

När du har loggat in i medlemstjänsten hittar du dina medlemsuppgifter uppe i högra hörnet på webbplatsen, under ditt användarnamn. Under din användarprofil kan du uppdatera dina personuppgifter och under din företagsprofil uppgifterna om ditt företag.

Företag söker kontakter för affärsverksamhet mellan företag. Uppdaterade företagsuppgifter hjälper ditt företag att urskilja sig och att hitta samarbetsföretag som lämpar sig just för din företagsverksamhet. Håll också dina personliga uppgifter uppdaterade så att vi som organisation kan förmedla innehåll och förmåner som intresserar just dig.

Det är bra att uppdatera medlemsuppgifterna minst en gång om året, vid behov oftare. Om du har problem med att uppdatera uppgifterna, kontakta jasenpalvelu@yrittajat.fi.

Uppdatera uppgifter i medlemstjänsten
Logga in i medlemstjänsten