Företagarna |

Sök


FÖRETAGARE — FEM BRA ORSAKER ATT STÄLLA UPP I KOMMUNALVALET:

1. Kommunens roll skapas nu på nytt.
2. I kommunernas förtroendeorgan behövs synpunkter.
3. Kommuner ska beakta SME-företag i upphandlingar.
4. Kommunen fattar beslut som är viktiga för företagare på flera nivåer.
5. Det är lättare att påverka kommunens angelägenheter inifrån än utifrån.

 

» Bekanta dig med Företagarna i Finlands kommunalvalssidor och -program

 

 

Aktuellt

► Blogg: Svenska synpunkten
► Svenskt nyhetsbrev
► Viktiga tal 2017
► Företagets förfallodagar 2017
► Ersättningar som arbetsgivaren betalar
► Seniormedlemskap
► Studerandemedlemskap

Företagarna förväntar sig att en uppmuntrande atmosfär av samhället och lagstiftning som förstår företagande. Redan under 20 års tid har Företagarna i Finland hjälpt till att förbättra företagarnas ställning och villkoren för företagande.

Målsättningen är att få de bästa omständigheterna att verka som företagare i Finland.


Understödda semestrar för företagare 

Företagarna i Finland rf förverkligar företagarnas semesterverksamhet tillsammans med Maaseudun terveys- ja Lomahuolto ry. Terveys- ja Lomahuolto som fattar besluten om beviljandet av semesterstöd och ansvarar för det praktiska angående semestrarna.

» Läs mera (på finska)

Företagarna i Finland i social media

 

 Följ InstagramFöretagare i Finland

Företagare i Finland är för den svenskspråkiga företagaren och utkommer sex gånger om året. Temaområden som tas upp är bl.a. beskattning, finansiering och arbetsliv, utbildning, internationalisering.

» Läs Företagare i Finland 1/2017 nättidningen
» Läs tidigare nummer