Företagarna |

Sök

 

 

Aktuellt

► Blogg: Svenska synpunkten
► Svenskt nyhetsbrev
Viktiga tal 2018
► Företagets förfallodagar 2017
► Ersättningar som arbetsgivaren betalar
► Seniormedlemskap
► Studerandemedlemskap

Företagarna förväntar sig att en uppmuntrande atmosfär av samhället och lagstiftning som förstår företagande. Redan under 20 års tid har Företagarna i Finland hjälpt till att förbättra företagarnas ställning och villkoren för företagande.

Målsättningen är att få de bästa omständigheterna att verka som företagare i Finland.


Understödda semestrar för företagare 

Företagarna i Finland rf förverkligar företagarnas semesterverksamhet tillsammans med Maaseudun terveys- ja Lomahuolto ry. Terveys- ja Lomahuolto som fattar besluten om beviljandet av semesterstöd och ansvarar för det praktiska angående semestrarna.

» Läs mera (på finska)

Företagarna i Finland i social media

 

 Följ InstagramFöretagare i Finland

Företagare i Finland är för den svenskspråkiga företagaren och utkommer sex gånger om året. Temaområden som tas upp är bl.a. beskattning, finansiering och arbetsliv, utbildning, internationalisering.

» Läs Företagare i Finland 5/2017 nättidningen
» Läs tidigare nummer