Hem

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

KOMMANDE EVENEMANG

Företagare i Finland

Företagare i Finland är för den svenskspråkiga tidningen som utkommer fyra gånger om året. Temaområden som tas upp är bl.a. beskattning, finansiering och arbetsliv, utbildning, internationalisering.

» Läs Företagare i Finland 2/2020 nättidningen

» Läs tidigare nummer

 

 

 

Aktuellt

► Viktiga tal 2020
► Företagets förfallodagar 2020
► Ersättningar som arbetsgivaren betalar
► Seniormedlemskap
► Studerandemedlemskap

►Handbok kommun- och landsskapsstrategi

Företagarna förväntar sig en uppmuntrande atmosfär av samhället och en lagstiftning som förstår företagande. Redan under 20 års tid har Företagarna i Finland hjälpt till att förbättra företagarnas ställning och villkoren för företagande i landet.

Målsättningen är att få de bästa omständigheterna att agera som företagare i Finland.


Understödda semestrar för företagare 

Företagarna i Finland rf förverkligar företagarnas semesterverksamhet tillsammans med Maaseudun terveys- ja Lomahuolto ry. Terveys- ja Lomahuolto som fattar besluten om beviljandet av semesterstöd och ansvarar för det praktiska angående semestrarna.

» Läs mera (på finska)

Företagarna i Finland i social media

 

 Följ Instagram