Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
10.10.2023
Tips och tankar från femtio företagare, Tips och tankar från femtio företagare

Tips och tankar från femtio företagare

Utbildningen och projektet Tillsammans mot det nya normala – digitalt är nu båda avslutade. I utbildningen deltog drygt 30 personer, de flesta företagare i Åbolands skärgård, några också från Åbo med kranskommuner.

Målet med utbildningen var att förbättra deltagarnas digitala kompetenser, och detta uppnåddes bra. Men utbildningen och projektet som helhet gav också mycket annat, t.ex. en inblick i de deltagande företagarnas vardag och information om deras synpunkter på Egentliga Finlands Företagare (EFF). Dessutom utförde EFF en enkät i samband med projektet, och drygt 20 svensk- eller tvåspråkiga företagare svarade på frågor bl.a. om hurdan service de vill att organisationen erbjuder på svenska.

Om nuläget säger företagarna att mycket känns utmanande. Det är ekonomin som oroar, samt krig och andra oroligheter. Mycket förändras hela tiden och det går väldigt snabbt. Arbetstempot är mycket högt.

Om att delta in en utbildning säger företagarna att det är mycket givande. Det är bra att lära sig något nytt, utvecklas, få tid att tänka på och göra sådant som annars blir ogjort, men kanske främst att få nätverka och höra hur andra företagare har det. Men oj, så det är svårt att ur vardagen få loss tid för att delta, och oj så dåligt samvete företagarna har över att de inte hinner med allt de vill. Hej, företagare – släpp det dåliga samvetet! Tänk på att också hinna varva ner och återhämta dig.

Om EFF säger både Tillsammans-deltagarna och de som besvarade enkäten att organisationen gör ett viktigt jobb för att bevaka företagarnas intressen. Det här är den överlägset största orsaken till att företagarna väljer att vara medlemmar. Som medlemmar tycker de flesta att det behövs och ska finnas material också på svenska. Helst ska allt material översättas till svenska, säger några. Få företagare som jobbar mest på svenska kommer att dyka upp när EFF ordnar finskspråkiga utbildningar (att lära sig bokföring och diskutera juridiska avtalsparagrafer på finska känns inte som vettig tidsanvändning), men många kan tänka sig att delta i tvåspråkiga evenemang för att få nätverka över språkgränserna. Det finns också många som ännu inte har blivit medlemmmar. Hur kan EFF bli ännu mer lockande? Omkring femtio företagare har nu fått framföra synpunkter och EFF har hört dem. Arbetet fortsätter och utvecklingsviljan finns kvar, även om projektet tagit slut.

Om sina framtida behov och önskemål säger deltagarna i Tillsammans att de gärna vill gå korta, effektiva kurser med tydliga teman. Kurser som består av en eller ett par tvåtimmarsträffar (gärna med möjlighet att koppla upp sig digitalt) om teman som t.ex. Instagram, Canva eller bokföring skulle kännas lockande och möjligt att delta i. Under de här kurskvällarna borde innehållet gå ut på att företagarna jobbar med eget material och har möjlighet till direkt handledning. När träffen är över ska företagarna ha minst en punkt mindre på sina todo-listor, de ska ha lärt sig något nytt och fått några nya kontakter som de har utbytt erfarenheter med.

Företagarna önskar sig också evenemang som handlar om välmående. Att döma av vittnesmålen om uppskruvat arbetstempo, ständiga förändringar, envist kvarhängande orosmoln och höga krav både inifrån och utifrån, är detta tema mycket viktigt!

Ex-projektledare Tove Hagström
045 895 8689