Arbetsgivaravgifter

En arbetsgivare är skyldig att betala som lönebikostnader försäkringsavgifter av olika slag, till exempel olycksfallsförsäkringspremien och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet.

Arbetspensionsavgifter

Arbetstagare i åldern 17–67.

Arbetspensionsavgiften 2024 innehåller den andra återkravsdelen av den rabatt som gavs i arbetspensionsavgiften 2020.

Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften är medeltalet av de arbetspensionsavgifter som olika arbetspensionsbolag tar ut. De årligen fastställda arbetspensionsavgifterna varierar mellan arbetspensionsbolagen. Pensionsförsäkringspremiernas belopp påverkas av de återbäringar som pensionsförsäkringsbolagen fått och som baserar sig på den avkastningsandel som bolagets solvensställning medfört.

ARBETSGIVARENS ANDEL (% av lönen)
(2023 används lönesumman för 2021)
2024
Tillfällig arbetsgivare
Inga fast anställda eller lönesumman för sex månader under 9 348 euro.
26,12 %
Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften.
– Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt inverkar nedsättande på avgiften. Om arbetsgivarens lönesumma år 2021 har varit minst 2 197 500 euro är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.
24,81 %
ARBETSTAGARENS ANDEL (% av lönen)
Arbetstagarens andel ingår i totalavgiften. Arbetsgivaren innehåller avgiften från lönen.
Under åren 2017–2025 innehålls det på grund av övergångsbestämmelsen av 53–62-åringar en avgift som är 1,5 procentenheter större. Under denna period samlas det 1,7 procent pension i stället för 1,5 procent.
2024
17–52-åringar7,15 %
53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025)8,65 %
63–67-åringar7,15 %
Nedre gränsen för ArPL-inkomsten2024
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 9 822 euro.68,57 €/mån.

Sjukförsäkringsavgift

Arbetstagare i åldern 16–67

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som har betalats till under 16-åringar eller personer som fyllt 68.

2024
En privat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift1,16 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften tas ut för arbetstagare i åldern 18–64.

Upp till en lönesumma på 2 237 0002024
Arbetsgivarens andel0,27 %
Arbetstagarens andel0,79 %
Sammanlagt1,06 %
För den del som överstiger 2 337 000 euro2024
Arbetsgivarens andel1,09 %
Arbetstagarens andel0,79 %
Sammanlagt1,88 %
Från lönesumman av en ArPL-försäkrad delägare
Tas inte ut av FöPL-försäkringsskyldiga
2024
Arbetsgivarens andel0,27 %
Arbetstagarens andel0,43 %
Sammanlagt0,70 %

Arbetsolycksfallsförsäkring

2024
Den genomsnittliga arbetsolycksfallsförsäkringspremien.
Obligatorisk när den totala lönesumman som betalats till de anställda under ett kalenderår är
1 400 euro.
0,70 %

Grupplivförsäkring

2024
Den genomsnittliga grupplivförsäkringspremien.
Olycksfallsförsäkringsbolaget tar ut i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag.
0,06 %

 

ARBETSGIVARENS ANDEL (% av lönen)
(2023 används lönesumman för 2021)
2023
Tillfällig arbetsgivare
Inga fast anställda eller lönesumman för sex månader under 9 348 euro.
26,20 %
Den genomsnittliga arbetspensionsavgiften.
– Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt inverkar nedsättande på avgiften. Om arbetsgivarens lönesumma år 2021 har varit minst 2 197 500 euro är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.
24,84 %
ARBETSTAGARENS ANDEL (% av lönen)
Arbetstagarens andel ingår i totalavgiften. Arbetsgivaren innehåller avgiften från lönen.
Under åren 2017–2025 innehålls det på grund av övergångsbestämmelsen av 53–62-åringar en avgift som är 1,5 procentenheter större. Under denna period samlas det 1,7 procent pension i stället för 1,5 procent.
2023
17–52-åringar 7,15 %
53–62-åringar (övergångsbestämmelse 2017–2025) 8,65 %
63–67-åringar 7,15 %
Nedre gränsen för ArPL-inkomsten 2023
Inga fast anställda och lönesumman för sex månader under 9 348 euro. 65,26 €/mån.

2023
En privat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,53 %

Upp till en lönesumma på 2 251 500 2023
Arbetsgivarens andel 0,52 %
Arbetstagarens andel 1,50 %
Sammanlagt 2,02 %
För den del som överstiger 2 251 500 euro 2023
Arbetsgivarens andel 2,06 %
Arbetstagarens andel 1,50 %
Sammanlagt 3,56 %
Från lönesumman av en ArPL-försäkrad delägare
Tas inte ut av FöPL-försäkringsskyldiga
2023
Arbetsgivarens andel 0,52 %
Arbetstagarens andel 0,75 %
Sammanlagt 1,27 %

2023
Den genomsnittliga arbetsolycksfallsförsäkringspremien.
Obligatorisk när den totala lönesumman som betalats till de anställda under ett kalenderår är
1 400 euro.
0,70 %

2023
Den genomsnittliga grupplivförsäkringspremien.
Olycksfallsförsäkringsbolaget tar ut i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag.
0,06 %

 

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Investerings- och belöningstjänster

Investerings- och belöningstjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring