Työnantajamaksut ja vakuutukset

Työnantajamaksut ovat työnantajalle pakollisia palkan oheiskustannuksia. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä. Lue lisää pakollisista työnantajamaksuista ja niiden ehdoista.

Vakuutusmaksut maksetaan sekä tehdyn työajan että tekemättömän työajan kuten vuosilomien ja vapaapäivien ym. ajalta maksetusta palkasta. Välilliset työvoimakulut on osattava ottaa huomioon yrityksen kustannuslaskennassa sekä budjetoinnissa.

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina seuraavia maksuja:

>> Täältä näet vuoden 2023 työnantajamaksujen määrät

Mitä palkkaus maksaa?

Kun ryhdyt työnantajaksi, suurimpia taloudellisia kysymyksiä työntekijän palkkaamisen yhteydessä ovat työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä se, onko työntekijän palkkaaminen kannattavaa.

Mitä palkkaus maksaa?

Työnantajamaksut 2024 pdf-tiedostona

Työnantajamaksut 2024 (PDF)

TyEL-eläkevakuutus

Kun maksat ja ilmoitat kalenterikuukauden aikana palkkoja tulorekisteriin, saat niihin liittyvistä työeläkemaksuista laskun. Laskun perusteena on tulorekisteriin ilmoittamasi palkkatiedot. Joissain palveluissa käyttäjät eivät saa erillistä laskua, vaan löytävät maksutiedot käyttämästään palvelusta.

Työeläketurvan hoitoa varten työnantaja ilmoittaa eläkeyhtiölle työntekijöiden alkaneet ja päättyneet työsuhteet viipymättä. Lisätietoja ilmoittamisesta saa omasta vakuutusyhtiöstä.

  • työntekijä on 17–67-vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.
  • työntekijän ansiot ovat vähintään 68,57 euroa kuukaudessa (2024). Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana. Pienemmät ansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.

TyEL-maksut 2024

17–67-vuotias työntekijä

Vuoden 2024 maksu sisältää vuonna 2020 voimassa olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän 0,41 prosenttiyksikköä. Vuoden 2024 maksu ja alennuksen takaisinmaksuerä ovat 0,03 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2023.

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on keskiarvo eri työeläkeyhtiöiden perimistä työeläkevakuutusmaksuista. Vuosittain määriteltävät työeläkevakuutusmaksut vaihtelevat eri työeläkeyhtiöiden välillä. Eläkevakuutusmaksujen määrään vaikuttaa työeläkeyhtiöiden saamat hyvitykset, jotka pohjautuvat yhtiön vakavaraisuusaseman tuomaan tuotto-osuuteen.

TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta)
(v. 2023 käytetään vuoden 2021 palkkasummaa)
2024
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä tai palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 348 euroa.
26,12 %
Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu
TyEL-perusmaksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,81 %
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta)
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.
Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
2024
17–52-vuotiaat7,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)8,65 %
​63–67-vuotiaat7,15 %
TYEL-ansion alaraja2024
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 822 euroa.68,57 €/kk

Lue lisää työeläkevakuutuksista:


Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. Työnantajan sava-maksu on maksettava Verohallintoon viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen määräaika on pääsääntöisesti maksupäivä +5 päivää. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella. Jos maksaja on Verohallinnon työnantajarekisteriin merkitty säännöllinen työnantaja, työnantajan sava-maksu ilmoitetaan kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Satunnaisen työnantajan pitää ilmoittaa sava-maksun yhteismäärä työnantajan erillisilmoituksella vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa ja kustannusten korvauksia. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. 

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2024 maksettaviin palkkoihin. Palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.

Sairausvakuutusmaksu 2024

2024
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu1,16 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 18–64-vuotiaista työntekijöistä. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2024 se on 0,27 % palkasta palkkasumman 2 337 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,09 % palkasta.
 
Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2024 on 0,43 % palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,27 % palkasta.

Työttömyysvakuutusmaksu 2024

2 237 000 euron palkkasummaan asti2024
Työnantajan osuus0,27 %
Työntekijän osuus0,79 %
Yhteensä1,06 %
2 337 000 euroa ylittävältä osalta2024
Työnantajan osuus1,09 %
Työntekijän osuus0,79 %
Yhteensä1,88 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
2024
Työnantajan osuus0,27 %
Työntekijän osuus0,43 %
Yhteensä0,70 %

Tapaturmavakuutus

Työnantajalla on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1500 euroa (2024), hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä työntekijän palkasta tai iästä riippumatta. Myöskään työsuhteen kestolla ei ole merkitystä.

YEL-vakuuttamisvelvolliset yrittäjät eivät ole velvollisia ottamaan itselleen lakisääteistä tapaturmavakuutusta, mutta voivat ottaa itselleen vapaaehtoisena samansisältöisen vakuutuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä.

Vakuutuksen voi ottaa kaikista tapaturmavakuutusta hoitavista vakuutusyhtiöistä. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Keskimääräinen maksu vuonna 2024 on 0,7 %.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa

  • työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
  • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
  • työn aiheuttamat ammattitaudit

Tapaturmavakuutusmaksu 2024

2024
Keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu.
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 400 euroa.
0,70 %

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvolliset ottamaan ne työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä määräys. Ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, ja se peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 

2024
Keskimääräinen ryhmähenkivakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.
0,06 %

Lisätietoja työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksesta:


Työnantajamaksut 2023

Lataa tästä työnantajamaksut vuonna 2023 PDF-tiedostona

TyEL-maksut 2023

TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta)
(v. 2023 käytetään vuoden 2021 palkkasummaa)
2023
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä tai palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 348 euroa.
26,20 %
Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu
TyEL-perusmaksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,84 %
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta)
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.
Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
2023
17–52-vuotiaat 7,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025) 8,65 %
​63–67-vuotiaat 7,15 %
TYEL-ansion alaraja 2023
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 348 euroa. 65,26 €/kk

Sairausvakuutusmaksu 2023

2023
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 %

 

Työttömyysvakuutusmaksut 2023

2 251 500 euron palkkasummaan asti 2023
Työnantajan osuus 0,52 %
Työntekijän osuus 1,50 %
Yhteensä 2,02 %
2 251 500 euroa ylittävältä osalta 2023
Työnantajan osuus 2,06 %
Työntekijän osuus 1,50 %
Yhteensä 3,56 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
2023
Työnantajan osuus 0,52 %
Työntekijän osuus 0,75 %
Yhteensä 1,27 %

 

Tapaturmavakuutusmaksu 2023

2023
Keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu.
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 400 euroa.
0,70 %

Ryhmähenkivakuutus 2023

 

2023
Keskimääräinen ryhmähenkivakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.
0,06 %

Koulutukset työnantajalle

Maksuton
Maksuton

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi