view of cathedral after rain in helsinki.

Adress- och faktureringsinformation

Företagarna i Finlands adressinformation

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
(Google karta)
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 09 229 221 (växel kl. 8.00—16.00)
FO: 1030657-2

Faktureringsanvisningar

Från och med den 1 december: Företagarna i Finlands e-faktureringsadress
Från och med den 1 december: Sypoint Oy e-faktureringsadress

T.o.m. den 30 november: Företagarna i Finlands e-faktureringsadress
T.o.m. den 30 november: Sypoint Oy e-faktureringsadress

Läs mer om medlemsräkningen 2021
Gå till medlemstjänsterna