Hur Företagarna i Finland påverkar

Sedan 1996 har Företagarna i Finland arbetat för att företag ska ha så goda förutsättningar att verka framgångsrikt i Finland som möjligt. På den här sidan har vi samlat exempel på resultat av Företagarnas intressebevakningsarbete.

 • Företagarna röner större uppskattning.
 • Företagaren och företagarens familjemedlemmar får bättre arbetslöshets- och socialskydd.
 • Avgiftsgrunden för Yle-skatten ändrades så att den grundar sig på företagets resultat – majoriteten undgår skatten.
 • Arbetet med att bekämpa vilseledande marknadsföring har gett resultat.
 • I fråga om momsbeskattningen ändrades gränsen för skattefrihet till glidande.
 • Trycket på en höjning av arbetsgivaravgifterna har dämpats med närmare en och en halv miljard euro.
 • Skattekontona introducerades, och ett företags centrala skatter samlades till en avgift.
 • Företagarna får högre ersättningar för kostnaderna för föräldraledighet.
 • Utrymme för flexibilitet i företagarens pensionsskydd.  Dividendbeskattningens struktur förblev uppmuntrande för små och medelstora företagare och i regel enkel.
 • Utdelningsbeskattningens struktur hölls oförändrad så att den uppmuntrar SME-företag och huvudsakligen undveks dubbel beskattning.
 • Ställningen för en företagare som drabbats av ekonomiska svårigheter har förbättrats.
 • Inom produktionen av socialtjänster har det blivit enklare att använda servicesedlar.
 • Karenstiden i företagarens sjukförsäkring förkortades, och företagaren får inkludera sjukvård i företagshälsovården.
 • Skatteförvaltningens service har förbättrats.

Företagarna påverkar både allmänna attityder och lagstiftningen. Ibland kan lagreformer snabbt sättas i gång, men ofta tar det flera år.

År 2020 går till historien som ett tufft år. Coronakrisen hade stor effekt också på det påverkningsarbete Företagarna i Finland gör: man lyssnade på oss när vi gav förslag på hur man kan stötta företagen.

Så här jobbade Företagarna i Finland för företagarnas bästa under år 2020.

Många för företagarna angelägna saker fortskred 2019. Till exempel ställningen av företagarens arbetslösa familjemedlem förbättrades och det blev lättare att erbjuda sysselsättning.

Så här jobbade Företagarna i Finland för företagarnas bästa under år 2019.