Hur Företagarna i Finland påverkar

 • Företagarna röner större uppskattning.
 • Företagaren och företagarens familjemedlemmar får bättre arbetslöshets- och socialskydd.
 • Avgiftsgrunden för Yle-skatten ändrades så att den grundar sig på företagets resultat – majoriteten undgår skatten.
 • Arbetet med att bekämpa vilseledande marknadsföring har gett resultat.
 • I fråga om momsbeskattningen ändrades gränsen för skattefrihet till glidande.
 • Trycket på en höjning av arbetsgivaravgifterna har dämpats med närmare en och en halv miljard euro.
 • Skattekontona introducerades, och ett företags centrala skatter samlades till en avgift.
 • Företagarna får högre ersättningar för kostnaderna för föräldraledighet.
 • Utrymme för flexibilitet i företagarens pensionsskydd.  Dividendbeskattningens struktur förblev uppmuntrande för små och medelstora företagare och i regel enkel.
 • Utdelningsbeskattningens struktur hölls oförändrad så att den uppmuntrar SME-företag och huvudsakligen undveks dubbel beskattning.
 • Ställningen för en företagare som drabbats av ekonomiska svårigheter har förbättrats.
 • Inom produktionen av socialtjänster har det blivit enklare att använda servicesedlar.
 • Karenstiden i företagarens sjukförsäkring förkortades, och företagaren får inkludera sjukvård i företagshälsovården.
 • Skatteförvaltningens service har förbättrats.