Företagarna i Raseborg

Företagarna i Raseborg

Välkommen!

Vi jobbar för att främja förutsättningarna för ett livskraftigt företagande i Raseborg. Vi ordnar program och utbildning för att stöda företagarnas välmående och framgång. I Företagarna i Raseborg är vi redan över 350 medlemmar.

Välkommen med i diskussionen!

Facebook-gruppen är för gemensamma diskussioner om företagandet och Västnylands utveckling. Gruppen hjälper också företagare att nätverka sig: bekanta sig med varandra och områdets företag samt att hitta nya samarbetspartner. Du kan nå styrelsens medlemmar via gruppen och här de också delar sina erfarenheter och tankar om styrelsearbete.


KLICKA HÄR OCH KOM MED I FACEBOOK-GRUPPEN!

Händelser