Jakobstadsnejdens Företagare Mellersta Österbottens Företagare

Jakobstadsnejdens Företagare

Välkommen till Jakobstadsnejdens Företagares nya hemsidor!

Vi är en aktiv gemenskap för de lokala företagen i Jakobstad stad. Vi tror på företagandet och skapar därmed arbete och framtid. Kom med i verksamheten. Desto fler vi är, desto bättre kan vi påverka!

Jakobstadsnejdens Företagare rf är en av Mellersta Österbottens Företagares 23 lokalföreningar. Föreningen har fungerat aktivt sen 1979. Vår förening är tvåspråkig och vi har idag 191 medlemsföretagare (10/2021), från alla branscher.

Hela Finlands företagarnyheter

Lokala, regionala och riksomfattande nyheter för företagarna

Jussi Riikonen

Vad gör vi?

Företagarna förväntar sig av samhället en uppmuntrande atmosfär och en lagstiftning som förstår företagaren. Företagarna i Finland vill förbättra företagarnas ställning, förutsättningarna för företagande och bygga ett bättre samhälle för företagande. Vi ordnar skolningar och andra nätverksevenemang för företagarna. Vi hjälper till, när du behöver rådfråga någon.

Medlemsförmåner och gratis rådgivningstjänst

Som medlem kan du använda dig av vår gratis juridisk rådgivningstjänst och medlemsförmåner pengar värda. Bekanta dig med våra medlemstjänster.