Jakobstadsnejdens Företagare

Kontaktuppgifter

Lokalföreningens styrelse gör besluten gällande den lokala verksamheten. Tag gärna kontakt, om du vill ha mera information om verksamheten eller veta mer om intressebevaknings arbetet som vi gör för företagarna.