Jakobstadsnejdens Företagare

Kontaktuppgifter

Lokalföreningens styrelse gör besluten gällande den lokala verksamheten. Tag gärna kontakt, om du vill ha mera information om verksamheten eller veta mer om intressebevaknings arbetet som vi gör för företagarna.

Jakobstadsnejdens Företagares styrelse

Teemu Lillrank

Ordförande
Suomen Yrittäjäturva
Puheenjohtaja

Maija-Liisa Niemi

Hoitola Maijan Meritähti
Jäsen