Larsmo Företagare rf

Larsmo Företagare

Välkommen!

Vi jobbar för att främja förutsättningarna för ett livskraftigt företagande i Larsmo. Vi ordnar program och utbildning för att stöda företagarnas välmående och framgång.

Jussi Riikonen

Vad gör vi?

Företagarna i Finland vill förbättra företagarnas ställning, förutsättningarna för företagande och bygga ett bättre samhälle för företagande. Vi ordnar skolningar och andra nätverksevenemang för företagarna. Vi hjälper till, när du behöver rådfråga någon.

Vem är vi?

I vår lokala förenings styrelse fattar vi beslut gällande hurdan verksamhet som ordnas på vår ort. Kontakta oss om du vill höra om vårt arbete för företagarna eller delta i vår verksamhet. På vår sida med kontaktuppgifter hittar du också kontaktuppgifter för hela landets företagarförening.

Bekanta dig med medlemstjänsterna

Som medlem kan du använda dig av vår gratis juridisk rådgivningstjänst och medlemsförmåner pengar värda. Bekanta dig med våra medlemstjänster.

Läs senaste företagernyheter

Lokala, regionala och nationella nyheter om vad som händer och vad företagare behöver veta just nu.