Malax Företagare

Välkommen!

Malax Företagare är ett samlande forum för företagarna i Malax-Petalax-Bergö-området. Vi stöder och hjälper våra medlemmar med allt som har med företagsamhet att göra

Nyheter

14.9.2022 Nyhet

Företagarna: Många företag i svårigheter då offentligt ägda bolag tar över marknaden 

Företagarna i Finland är väldigt orolig för de offentligt ägda bolagens kraftiga tillväxt. Många kommuner, välfärdsområden och staten har beslutat kringgå upphandlingslagen genom köp…

Evenemang och utbildningar