Företagarna i Finland
Yrittäjäkassa
Medlemsförmåner
Yrittäjäkassa Arbetslöshetskassa

Företagarkassan

På entreprenörssidan garanterar inte medlemskapet i den egna fackföreningen eller företagarorganisationen arbetslöshetstryggheten. En företagare måste bli medlem i fonden för egenföretagare för att få inkomstre-laterad arbetslöshetsersättning när han är arbetslös. Över 30 000 företagare har redan säkrat sig mot ar-betslöshet. Säkra dig själv – bli medlem i Företagarkassan

Vad är Företagarkassan?

Arbetslöshetsskyddet är inte löntagarnas exklusiva rättighet – i Finland kan även företagare höra till en arbetslöshetskassa.

Som namnet säger är Företagarkassan en arbetslöshetskassa för företagare. Företagaren kan bli medlem i Företagarkassan och därigenom trygga sin utkomst vid en eventuell arbetslöshet.

Företagarkassans arbetslöshetsförsäkring är ett viktigt skydd i företagarens tillvaro. Det lönar sig att ta ut en försäkring för den händelse företagsverksamheten upphör.

Om Företagarkassans medlem blir arbetslös, har han, när förutsättningarna för erhållande av dagpenningen uppfylls, rätt till en inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Kassan har alltså som syfte att förbättra företagarnas livskvalitet och trygghet genom att tillhandahålla en frivillig arbetslöshetsförsäkring.

Företagarkassan är en ideellt och politiskt obunden arbetslöshetskassa vars huvudsakliga uppgift är att för sina medlemmar tillhandahålla utkomstskydd och andra förmåner. Den enda arbetslöshetskassan i Finland som riktar sig till företagare inledde sin verksamhet 1995.

Företagarkassan har cirka 30 000 medlemmar. I genomsnitt betalar kassan ut dagpenning till 750 medlemmar varje månad.

Vem är Företagarkassan avsedd för?

Företagarkassan är, oavsett bransch eller företagsform, avsedd för:

 • företagare
 • lättföretagare
 • lantbruksföretagare
 • företagarens make/maka
 • företagets delägare samt
 • yrkesutövare

Företagarkassans medlemmar representerar alla branscher. Oavsett om du är företagare inom bygg- eller servicesektorn, butiksägare, taxichaufför, barberare/frisör, bokförare, konsult eller advokat är Företagarkassan ditt skyddsnät.

Alla företagare som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan ansluta sig till kassan oavsett företagsform. Du kan alltså ansluta dig till Företagarkassan om du är permanent bosatt i Finland och företagare med en årlig arbetsinkomst som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL eller ArPL) på minst 14 088 euro (2023).

Varför lönar det sig för en företagare att höra till Företagarkassan?

I företagarens tankevärld kan arbetslösheten kännas som ett avlägset begrepp, men företagsverksamheten innebär alltid risker. Det är svårt eller rentav omöjligt att förutse överraskande händelser och större sociala utvecklingstrender. Därför lönar det sig också för en företagare att förbereda sig i tid i stället för att tvingas reagera när skadan redan är skedd.

Som medlem i Företagarkassan har du tryggat din utkomst, om allt eventuellt går åt skogen.

Vilka fördelar ger medlemskapet i kassan och vad kostar det?

Medlemmarna i Företagarkassan har rätt till inkomstrelaterad dagpenning när företagsverksamheten har lagts ned. Minst 15 månaders kassamedlemskap och arbete som företagare kan ge rätt till företagarens inkomstrelaterade dagpenning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut för fem arbetsdagar i veckan. I regel betalas den under högst 400 dagar av arbetslöshet. Självriskperioden är fem vardagar. Företagare har, i motsats till löntagare, inte rätt till dagpenning efter den maximala utbetalningsperioden.

Ifall företagaren inte har hört till Företagarkassan, betalar FPA ut en eventuell grunddagpenning. Företagarkassans inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenning är redan på miniminivån 168,26 euro i månaden högre än FPA:s arbetslöshetsersättning.

Företagarkassans medlemsavgift bestäms enligt den valda försäkringsnivån och är avdragsgill i beskattningen. År 2023 är den lägsta medlemsavgiften 14,50 euro i månaden eller 174 euro per år. Du kan räkna ut din medlemsavgift och dagpenningens storlek på adressen https://yrittajakassa.fi/jasenille/laskurit/.

10 skäl att ansluta sig till Företagarkassan

 1. Företagsverksamhet innebär alltid risker. Det lönar sig också för företagare att ta ut en arbetslöshetsförsäkring.
 2. Endast en företagare som är medlem i Företagarkassan kan få inkomstrelaterad dagpenning när företagsverksamheten upphör.
 3. Vid miniminivån 2023 (14 088 €/år) är medlemsavgiften 14,50 €/månad, och då är den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen 168,26 €/månad högre än vad man som företagare skulle få från FPA, dvs. ca 968,30 €/månad.
 4. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.
 5. Minst 15 månaders kassamedlemskap och arbete som företagare kan ge rätt till företagarens inkomstrelaterade dagpenning.
 6. Arbetar man som löntagare och blir företagare, har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd, ifall man byter från sin löntagarkassa till Företagarkassan inom tre månader räknat från datum då företagsverksamheten började.
 7. Vid arbetslöshet kan man som medlem i Företagarkassan få inkomstrelaterad dagpenning inklusive barnförhöjning i enlighet med den valda försäkringsnivån, i regel högst i 400 dagar.
 8. Medlemmar som bevisligen har blivit arbetslösa har rätt till nedsatt medlemsavgift, 5 €/månad.
  Medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service kan man få förhöjd dagpenning under högst 200 dagar. Då betalas förutom arbetslöshetsförmån också skattefri kostnadsersättning, dvs. 9 eller 18 euro per vardag. Ingen kostnadsersättning betalas vid frivilliga studier.
 9. Inkomstdagpenning som betalas av arbetslöshetskassor tjänar normalt in 1,5 % pension fram till den lägsta pensionsåldern. FPA:s grunddagpenning och arbetsmarknadsstödet tjänar däremot inte in någon pension.

Som företagare kan du trygga din utkomst om företagsverksamheten blir nedlagd genom att bli medlem i Företagarkassan här: https://yrittajakassa.fi/

Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ympäri vuoden yhteistyökumppaneiltamme