Suomen Yrittäjät
Yrittäjäkassa
Jäsenedut
Yrittäjäkassa Työttömyyskassa

Yrittäjäkassa

Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton tai yrittäjäjärjestön jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy liittyä itse Yrittäjäkassan jäseneksi saadakseen työttömänä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Noin 27 000 yrittäjää onkin jo turvannut itsensä työttömyyden varalta. Turvaa sinäkin – liity Yrittäjäkassan jäseneksi.

Mikä Yrittäjäkassa on?

Työttömyysturva ei ole vain palkansaajien yksinoikeus – Suomessa myös yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan.

Yrittäjäkassa on nimensä mukaisesti työttömyyskassa yrittäjille. Yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi ja varmistaa siten toimeentulonsa mahdollisen työttömyyden sattuessa.

Yrittäjäkassan tarjoama työttömyysvakuutus on tärkeä turva elämässä. Yrittäjän kannattaakin vakuuttaa itsensä yritystoiminnan päättymisen varalta.

Yrittäjäkassa maksaa työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen perusteet täyttyvät. Kassan tavoitteena on siten yrittäjien elämänlaadun ja turvallisuuden lisääminen vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla.

Yrittäjäkassa on aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton työttömyyskassa, jonka pääasiallinen tehtävä on ansioturvan ja muiden etuuksien maksaminen jäsenilleen. Suomen ainoan yrittäjille suunnatun työttömyyskassan toiminta alkoi vuonna 1995.

Yrittäjäkassassa on noin 27 000 jäsentä. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 650 jäsenelle kuukausittain.

Kenelle Yrittäjäkassa on tarkoitettu?

Yrittäjäkassa on tarkoitettu toimialasta tai yritysmuodosta riippumatta:

 • yrittäjille
 • kevytyrittäjille
 • maatalousyrittäjille
 • yrittäjien puolisoille
 • yrityksen osaomistajille sekä
 • ammatinharjoittajille

Yrittäjäkassan siipien suojassa onkin yrittäjiä kaikilta eri toimialoilta. Olitpa sitten rakennus- tai palvelualan yrittäjä, putiikinpitäjä, taksikuski, parturi-kampaaja, kirjanpitäjä, konsultti tai asianajaja – Yrittäjäkassa turvaa selustasi.

Kassaan voivat liittyä kaikki työttömyysturvalain mukaiset yrittäjät yritysmuotoon katsomatta. Toisin sanoen voit liittyä Yrittäjäkassaan, mikäli olet Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä ja eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL tai TyEL) vuosityötulo on vähintään 14 803 euroa vuonna 2024.

Miksi yrittäjän kannattaa kuulua Yrittäjäkassaan?

Vaikka yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua varsin kaukaiselta, on yritystoiminta aina riskialtista. Niin yllättävien tapahtumien kuin laajempien yhteiskunnallisten kehityskulkujen ennustaminen on vaikeaa, ellei lähes mahdotonta. Tämän vuoksi myös yrittäjän kannattaa pikemminkin varautua tulevaan sen sijaan että päätyisi reagoimaan vahingon sattuessa.

Yrittäjäkassan jäsenenä varmistat itsellesi tulevaisuuden turvan, jos kaikki meneekin mönkään.

Mitkä ovat kassajäsenyyden hyödyt ja paljonko jäsenyys maksaa?

Yrittäjäkassan jäsenet ovat oikeutettuja ansiopäivärahaan yritystoimintansa päätyttyä. Kassan jäsen voi saada oikeuden yrittäjän ansiosidonnaiseen päivärahaan vähintään 15 kuukauden jäsenyydellä ja yrittäjyydellä.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä arkipäivältä viikossa. Enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 työttömyyspäivää. Omavastuuaika on viisi arkipäivää. Yrittäjillä ei ole palkansaajien tavoin lisäpäiväoikeutta enimmäismaksuajan jälkeen.

Mikäli yrittäjä ei ole kuulunut Yrittäjäkassaan, huolehtii Kansaneläkelaitos mahdollisesta peruspäivärahan maksamisesta. Yrittäjäkassan maksama ansiosidonnainen päiväraha on vähimmäistasollakin jo 195 e/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus.

Yrittäjäkassan verovähennyskelpoisen jäsenmaksun suuruus määräytyy kassaan valitun vakuutustason mukaan. Vuonna 2024 jäsenmaksu on alimmillaan 9,10 euroa kuukaudessa eli 109,26 euroa vuodessa.

Voit arvioida oman jäsenmaksusi ja päivärahasi suuruuden osoitteessa https://yrittajakassa.fi/jasenille/laskurit/.

10 syytä liittyä Yrittäjäkassaan

 1. Yritystoiminta on aina riskialtista ja yrittäjänkin kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.
 2. Vain Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.
 3. Vuoden 2024 vähimmäistason (14 803 €/v) jäsenmaksu 9,10 €/kk, jolla ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on 195 €/kk enemmän kuin yrittäjä saisi Kelasta, eli noin 995,02 €/kk.
 4. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.
 5. Kassan jäsen voi saada oikeuden yrittäjän ansiosidonnaiseen päivärahaan vähintään 15 kuukauden jäsenyydellä ja yrittäjyydellä.
 6. Palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvälle on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
 7. Yrittäjäkassan jäsenenä voi saada työttömäksi jäätyään ansiosidonnaista päivärahaa, lapsikorotuksineen, valitseman vakuutustason mukaan pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta.
 8. Todisteellisesti työttömäksi jääneellä on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun 4 €/kk
 9. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi saada korotettua päivärahaa enintään 200 päivän ajan. Tältä ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi verotonta kulukorvausta, jonka suuruus on 9 tai 18 euroa arkipäivältä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei voi saada kulukorvausta.
 10. Työttömyyskassan maksamista ansiopäivärahoista karttuu pääsääntöisesti eläkettä 1,5 % alimpaan eläkeikään asti. Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta eläkettä ei sen sijaan kerry.
  Yrittäjä, turvaa sinäkin toimentulosi yritystoiminnan päättymisen varalta ja liity Yrittäjäkassan jäseneksi osoitteessa Yrittajakassa.fi
Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ympäri vuoden yhteistyökumppaneiltamme