Företagarna i Finland
Medlemsförmåner
Jurinet Juridiska tjänster och rådgivning

Juridiska tjänster

JURINET erbjuder Företagarna i Finlands medlemmar en gratis första konsultation på 20 minuter och 15 % rabatt på alla juridiska advokattjänster, dock högst 1 000 euro per uppdrag.

Som medlem i Företagarna kan du ringa direkt till våra jurister för den avgiftsfria konsultationen eller skicka e-post till oss. Vi besvarar ditt e-postmeddelande senast följande vardag.

Rabatterna och förmånerna gäller också medlemsföretagets anställda personligen samt familjemedlemmar som bor i samma hushåll som företagaren.

Jurinet har allt sedan 2013 varit Företagarna i Finlands enda riksomfattande samarbetspartner i juridiska ärenden. Vi har under årens lopp betjänat tusentals finländska företagare och förstår företagarnas affärsmässiga och juridiska behov. Därför vet vi på Jurinet också att SME-företag behöver för sina juridiska ärenden en partner som det är lätt att anlita också i mindre ärenden och vars sakkunskap och engagemang även företagaren kan lita på.

Som jurister har vi till uppgift att framför allt stödja dig som företagare så att du kan ha framgång i din egen affärsverksamhet, undvika konflikter och hjälpa ditt företag att vinna eventuella tvistemål. På Jurinet är vi på din sida!

Välkommen som kund om du inte redan är en.

Kontakta oss
• telefon 029 009 2590
• info@jurinet.fi
• www.jurinet.fi