Företagarberättelse

Våra medlemmar har inspirerande berättelser om sin företagarkarriär under vilka Företagarna har gett dem stöd och hjälp. Läs vilka tjänster Jutta, Miikka, Mariia och Siva har utnyttjat.

“I must be a bit mad — I dared to expand during Covid.”

“Even if your self-esteem is totally shattered, you can still make it strong.”

“The legal counselling is an amazing service”

“There are days when you just want to quit it all, but you just don’t give up.”

Intresserad av att bli medlem?

Som medlem i Företagarna erbjuds du en ypperlig möjlighet att nätverka med andra företagar: få inspiration och hitta både samarbetspartners och kunder

Bli medlem